YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comYatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefler KDV Ödemeksizin İnşaat Yapabilirler

1- Kimler KDV Ödemeden İnşaat Yapabiliyor?

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin aldıkları mal ve hizmet alımları için KDV ödemiyor. 

2- KDV’siz Mal veya Hizmeti Satın Almak için Bağlı Olduğunuz Vergi Dairesinden KDV İstisna Belgesi Alınması Gerekiyor

Yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvurmadan önce inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girmeleri gerekiyor. Vergi dairesince gerekli kontroller yapılıyor ve şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi veriliyor. İstisna belgesinde inşaatta kullanılacak mal ve hizmetlere ayrıntılı olarak yer veriliyor. İstisna belgesinde yer almayan bir mal veya hizmeti KDV’siz almak mümkün olmadığı gibi, istisna belgesinde yer alan miktardan fazla bir miktarda da KDV ödemeksizin mal veya hizmet alınması mümkün gözükmüyor.

İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu yapıp istisna belgesi almaları gerekiyor. Anılan başvuruyu Gelir İdarisi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü altında bulabilirler.

Yatırım teşvik sahibi mükellefler imalat sanayi/turizm inşaatlarında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacakları firmalara veya gümrük idaresine KDV istisna belgesini ibraz etmek koşuluyla vergi idaresine sundukları projedeki mal ve hizmet alımları için KDV ödemiyorlar.

3- Yatırım Tamamlanmazsa Yaptırım Var!

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil ediliyor. Cezai yaptırımla karşılaşmamak için yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırımın yapılması önemli.

4- Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Yatırım Teşvik Belgeleri de Uygulamadan Yararlanabiliyor

İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/5/2022 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendiriliyor. KDV ödemeksizin mal veya hizmet alımı için istisna belgesine haiz olunması gerekiyor.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin yatırım teşvik belgelerini Kanunun yürürlük tarihinden önce almalarının uygulamadan yararlanmalarına engel bir durumu yoktur.

Özetle yatırım teşvik belgenizi 1.5.2022 tarihinden önce almanız ve inşaata bu tarihten önce başlamış olmanız anılan tarihten sonra istisna belgesi alınması koşuluyla istisnadan yararlanmanıza engel teşkil etmiyor.

5- İstisna Hükmü Sınırlı Bir Dönemde Uygulanacak

Düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

6- Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Satış Yapan Satıcıların Dikkate Etmesi Gereken Usul ve Esaslar

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin teşvik belgesi sahibi mükellef tarafından onaylanmış bir örneği satıcılara verilecek. Bu belgenin satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanması gerekiyor.

Ayrıca mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcıların alım/satım bilgilerini sisteme girmeleri zorunlu.  

Gelir İdarisi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / İstisna Belgesi Satış Bilgisi Ekleme (Satıcılar İçin)/İstisna Belgesi Onay No. Ekranındaki ilgili bölümlerin Satıcılarca doldurulması önem arzediyor. Buna dikkat edelim. Alıcılarca proje kapsamında KDV istisna belgesine bağlanan mal ve hizmet alımlarını kendilerine satış yapan satıcılarca sisteme giriş yapılması gerekiyor.

Satıcıların KDV iade talepleri, bu istisna belgesi ve sisteme yapılan alış ve satış giriş bilgileri esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu yüzden düzenlenen faturaların istisna belgesinde yer alan mal veya hizmet ile hem miktar açısından hem de ürün adı açısından uyumlu olması ve bu faturaların sisteme yatırımcı ve yatırımcıya mal satan firma tarafından karşılıklı olarak sisteme doğru olarak girilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde KDV iade aşamasında sorunlarla karşılaşılabilir.  

7- Yatırım Teşvik Belge Sahibi İmalatçılara ve Turizmcilere Mal ve Hizmet Satan Satıcılar KDV Beyannamesine Doldururken Doğru Yerlere Giriş Sağlamalılar

Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı “İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilmelidir.

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazacaklardır. İade talep etmek istemeyen mükellefler ise "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

8- Tek Safhalı Bir İstisna Uygulaması Söz konusudur

İstisna tek safhada uygulanacaktır. Yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıların alımlarında istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

9- Projenin Her Zaman Revizesi Mümkündür

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilecektir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süreyi revize ettirmeyi unutmayın.

“Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

06.09.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM