YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comTamamlama Vizesine Başvurulmadan Yatırıma Katkı Tutarları Endekslemeye Tabi Tutulamaz

Bilindiği üzere, KVK 32/A uygulamasında işletme dönemine geçiş için yatırım döneminin tamamlanması gerekmektedir. Yatırım döneminden ne anlaşılması gerektiği konusu tebliğ düzenlemesi ile açıklanmıştır. Buna göre; “yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin yatırım dönemi olarak anlaşılması” gerektiği açıkça ifade edilmiştir.  Öte yandan, yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Anılan geçici vergi dönemlerini izleyen geçici vergi dönemi başı ise işletme döneminin başıdır diyebiliriz. Örneğin 5 Mayıs 2021’de başlayan yatırımla ilgili olarak 10 Nisan 2023 tarihinde tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmuştur. Buna göre bu yatırımla ilgili yatırım dönemi ve işletme dönemi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bununla birlikte 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında; “Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağı” hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar dikkate alındığında, indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından yeniden değerleme yapabilmek için temel şart “yatırımın tamamlanmasıdır.”

 Yatırımın tamamlanmasından ne anlaşılması gerektiği konusunda ise Tebliğdeki “yatırım dönemi” ifadesinin tanımlandığı ilgili bölümünü dikkate alarak ilerlediğimizde karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Bu seçeneklerden birincisi ya “tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son günü” itibariyle yatırım tamamlanmış sayılacak ya da ikinci seçenek olarak “yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son günü” itibariyle yatırım tamamlanmış sayılacaktır. 

Ancak vergi idaresi verilen bir muktezada konu sadece bir yönü ile değerlendirilmiş gibi görünmektedir. Aynı bölgede ve birbirinden bağımsız üretim tesis yatırımları için tek bir teşvik belgesi alan bir yatırımcının, her bir bağımsız üretim tesisi yatırımını farklı dönemlerde tamamlaması, tamamlanan kısımların devreye alarak üretime başlaması ve bu üretim kısımlarını aktifleştirmesi durumunda yatırım döneminde yararlanamadığı yatırıma katkı tutarlarının yeniden değerlenmeye ne zamandan itibaren yapılacağı konusunda tereddüt ettiği hususla ilgili olarak  İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22.08.2020 tarih ve 17991 sayılı muktezadaşirketinizin farklı üretim tesislerinize ilişkin olarak tek bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarınızın tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılması mümkün bulunmaktadır.”

Anılan görüşte tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren endeksleme yapılacağına ilişkin yaklaşım benimsenmiş olup, tamamlama vizesi başvurusundan önce yatırımın fiilen tamamlanması durumunda ise fiilen tamamlandığı yılı izleyen dönemlerde endekslemeye yapılamayacağı anlamına gelmektedir.

 “Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. 

01.06.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM