YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comİndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında İmalatçılar (Us-97 Kodu:15-37) Yatırıma Katkı Tutarının Tamamından Yatırım Döneminde Yararlanabilirler

6322 sayılı Kanunla yapılan değişik sonrası  2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben; toplam yatırıma katkı tutarının geçmemek ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, mükelleflerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilme hakkı geçerliliğini korumaktadır.

Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır’ hükmünün de göz önünde bulundurularak indirimli kurumlar vergisi matrahının tespit edilmesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanamayan yatırımcılar yaptıkları harcamalar için ilave 15 puan yatırıma katkı tutarı ve yüzde yüzlük vergi indirimi imkanından faydalanamamaktadırlar, ayrıca yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran yüzde seksen olarak dikkate alınmaktadır.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanan yatırımcılar ise imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yaptıkları harcamalar için ilave yüzde 15 yatırıma katkı tutarına hak kazanmaktadırlar, yine bu yatırımcılar vergi indirim oranını yüzde yüz olarak uygulayacaklar ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı ise yüzde yüz olarak dikkate alacaklardır.

Örneğin, (B) A.Ş.’nin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 10.000.000,00 TL’lik tevsi yatırımına 08.01.2022 tarihinde başlamış olup, teşvik belgesine göre yatırıma katkı oranı: % 30, vergi indirim oranı: % 70, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80’dir. Alınan teşvik belgesi imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındadır.

Mükellefin bu yatırım teşvik belgesi nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (10.000.000,00*0,30=) 3.000.000,00 TL’dir. Geçici 8’nci madde hükümleri dahilinde imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında hem vergi indirimi oranı yüzde yüz hem de yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olarak uygulanacağından, şartların varlığı halinde (yatırım teşvik belgesi kapsamında harcamaların yapılması, vergi matrahının yeterli olması gibi) şirket 3.000.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı ile ilave hak kazanacağı yatırıma katkı tutarının tamamından yatırım döneminde yararlanılabilecektir.

2022 Takvim yılı I. Dönem geçici vergilendirme dönemi itibariyle belge kapsamında yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir.

2022 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

10.000.000,00

Yapılan Harcama Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

3.000.000,00

İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.500.000,00

Şimdi gelelim bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı ile indirimli kurumlar vergisi matrahının hesabına;

Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

  1. Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (10.000.000,00 TL)
  2. Yatırıma katkı tutarın aşmamak (3.000.000,00 +1.500.000,00 =) 4.500.000,00 TL

2022 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 25.700.000,00 TL, K.K.E.G 245.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 25.945.000,00 TL’dir.

Mükellefin indirimli kurumlar vergisi matrahı: 4.500.000,00/0,23=  19.565.217,39 TL olacaktır.  Mükellefin bu geçici vergi döneminde 4.500.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından tamamından yararlanma imkanı vardır. Bu tutar yatırıma katkı tutarından yararlanmak için dönem safi kurum kazancının en az 19.565.217,39 TL olması gerekir.

Mükellef kurumun diğer faaliyetlerden elde edilen gelirleri indirimli kurumlar vergisi matrahının üzerinde olması nedeniyle bu matraha kadar (19.565.217,39 TL) yüzde 0, kalan kısım olan (25.945.000,00-19.565.217,39=)  6.379.782,61 TL üzerinden ise yüzde 23 oranında 1.467.350,00 TL vergi hesaplanmıştır.

Vergi oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır( KVK Geçici madde 13).

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

25.700.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

245.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

25.945.000,00

Safi Geçici Matrahı

25.945.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

19.565.217,39

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

25.945.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

1.467.350,00

2022 yılı I. Geçici vergi döneminde şirket tarafından 10.000.000,00 TL yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde 4.500.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.500.000,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 5.967.350,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 1.467.350,00 TL olmaktadır.

Sonuç olarak, yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının tamamından faydalanmış olmaktadır.

  Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

23.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM