YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comYatırım Döneminde Yararlanılmayan Yatırıma Katkı Tutarı İşletme Döneminde Endekslenerek İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununa 28.2.2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen 32/A maddesi ile teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması uygulaması getirilmiş, 6322 sayılı Kanunun 39. maddesiyle anılan maddeye eklenen ve 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren bent ile yatırıma başlanan tarihten itibaren hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Böylece sadece işletme döneminde yararlanılabilen indirimli kurumlar vergisi uygulamasına son verilmiş, uygulama yatırım dönemine kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15’nci maddesiyle bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlar için yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının bölgelere göre değişen ve anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen oranı ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulaması 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

05.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak yatırıma katkı tutarı toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 80’ini olarak belirlenmiştir.

Öte yandan 15.06.2012 tarih ve 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen geçici 8’nci madde ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulama imkanı getirilmiş ve böylece yatırım döneminde imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi mükelleflere yatırım döneminde daha fazla yatırıma katkı tutarından yararlanabilme imkanı sağlanmıştır.

Yukarıda yer alan düzenlemelerle yatırımcılara toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kısmı ile sınırlı olmak üzere yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulama avantajı sağlanmıştır.

Öte yandan, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66’ncı maddesiyle Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır." hükmü eklenerek yatırımcılara ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanamadıkları kısmının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak izleyen yıllara taşıma imkanı sağlanmıştır.

Yatırım teşvik sahibi mükelleflerce yatırım döneminde kullanma imkanı olduğu halde, kullanılamayan yatırıma katkı tutarları yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak işletme döneminde kullanılabilecektir. Öte yandan, yatırım döneminde yararlanma hakkı bulunulduğu halde yararlanılamayan yatırıma katkı tutarlarının ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamelerinin düzeltilerek yatırıma katkı tutarlarından yararlanma ve bu suretle de fazladan ödenen vergilerin de iade alınma imkanı söz konusudur.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

31.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM