YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.com7349 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sonrasında Ücret Gelirlerinde İstisna Uygulaması

7349 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23’ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile hizmet erbabının ücretlerinin belli bir tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna edilecek tutar “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri” kadar olacaktır.

2022 takvim yılı için istisna edilecek tutar aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır;

Brüt asgari ücret 5.004,00
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 700,56
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 50,04
Kesintiler Toplamı 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK TUTAR 4.253,40

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Vergiyi Hesaplarken Gelir Dilimine Dikkat

Öte yandan, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.  Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.  İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.  Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Ücretin Brüt Tutarının Brüt Asgari Ücret Tutarını Aşan Kısmı Damga Vergisine Tabidir

7349 sayılı Kanunun 4’ncü maddesiyle 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. Böylece aylık brüt ücret tutarının brüt asgari ücrete isabet eden kısmı için damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 2022 yılı için bu tutar 5.004,00 TL olarak uygulanacaktır.

Örneğin 8.500,00 TL brüt ücret alan hizmet erbabı için ödenecek gelir vergisi aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanacaktır.

1 Brüt Ücret 8.500,00
2 Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) (1*2) 1.190,00
3 İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) (1*2) 85,00
4 Kesintiler Toplamı (2+3) 1.275,00
5 İstisna Kapsamındaki Tutar Dahil Gelir Vergisi Matrahı (1-4) 7.225,00
6 Vergiden İstisna Edilen Tutar [1] 4.253,40
7 İstisna Kapsamındaki Tutar Dâhil Vergi Matrahı[2] 7.225,00
8 Hesaplanan gelir vergisi (% 15) (7*0,15) 1.083,75
9 İstisnaya İsabet Eden Gelir Vergisi (6*0,15) 638,01
10 Ödenecek Gelir Vergisi (8-9)[3] 445,74

 
DAMGA VERGİSİ
 
11 Brüt Ücret 8.500,00
12 Damga Vergisinden İstisna Edilen Tutar 5.004,00
13 Damga Vergisi Matrahı (11-12) 3.496,00
14 Hesaplanan Damga Vergisi (13*0,00759) 26,53

Kesintiler toplamı (2+3+10+14=) 1.747,27 TL olup, net ödenecek ücret tutarı ise (8.500,00-1747,27=) 6.752,73 TL olacaktır.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla


[1] Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisnadır.

[2] İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir

[3] Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

27.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM