YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comKurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklığında Tevkifat İade Alacağı İçin Teminat Mektubu Kimin Adına Alınmalıdır?

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34’ üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade belirtilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ düzenlemesi uyarınca; mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir. Ayrıca mükellefler ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabileceklerken, ortağı bulundukları diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsuben iade talebinde bulunamayacaklardır. Ancak, nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubunu her zaman talep edilebileceklerdir.

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50 bin lirayı aşması halinde aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir. İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamaları kurumlar vergisi mükellefi iş ortaklığı açısından değerlendirecek olursak; kurumlar vergisi mükellefi iş ortaklığına ait tevkif yoluyla kesilen vergilerin kurumlar vergisinden mahsubu sonunda kalan iade alacağı öncelikle ortaklığın muaccel hale gelmiş başka vergi borçlarına mahsup edilecek, böyle bir borcun olmaması halinde her iki kurumun da muvafakatının alınması şartıyla ortaklığı oluşturan diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsuben iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, ortakların hisse oranlarını aşan tutarlarda yapılan mahsuben iadelerde transfer fiyatlandırması ile ilgili hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir.  

 İş ortaklığının teminat mektubu karşılığı 50 bin liranın üzerindeki nakit kurumlar vergisi iade alacağı için istenilen teminat mektubunun ortaklar tarafından hisseleri oranında mı yoksa ortaklardan herhangi birinin tamamını vermek suretiyle iade alacağının gerçekleştirileceği hususunda 252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Tebliğinde açık bir düzenleme olmamakla birlikte, konuya ilişkin olarak  Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.11.2015 tarih ve 1086 sayılı mukteza ’da “  iş ortaklığınızın kurumlar vergisi iade alacağına ilişkin olarak, ortaklarınızdan birinin kefaleti ile “süresiz ve şartsız” olarak düzenlenecek olan teminat mektubunun verilmesi mümkün bulunmaktadır.  Ancak bu şekilde alınacak teminat mektubunda "...  Vergi Dairesi Müdürlüğünün… vergi kimlik numaralı mükellefi… İş Ortaklığı'nın işbu teminat mektubu karşılığında 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında inceleme yapılmaksızın nakden veya mahsuben iade alması ve iadeden sonra yapılan inceleme neticesinde… İş Ortaklığı'nın haksız iade aldığının tespiti halinde söz konusu kamu alacağının ödenmesinde kullanılmak üzere verilmiştir”  ifadesinin de yer alması gerekmektedir.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızl

24.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM