YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comTek Başına Avans Ödemesi Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Başlangıç Tarihini Gösterir Mi?

Bir işin başlama tarihinin önemi işin yıllara yaygın inşaat ve onarma işi kapsamında vergilendirilip vergilendirilmeyeceğini belirlemek açısından önem arzetmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 42, 43 ve 44 maddelerinde düzenlenen inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi ile ilgili düzenlemelere yer verilmişken, işin başlangıç tarihi ile ilgili düzenlemelere yer verilmemiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 44’üncü maddesinde düzenlenen geçici ve kesin kabul usulü, Kamu İhale Kanunu ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesine tabi kamu kesimince ihale olunan inşaat ve onarma işlerinde uygulanmaktadır. Bu usule tabi olmayan işlerde ise taraflar geçici ve kesin kabul usulünü seçebilecekleri gibi bir başka usulü de seçebilmektedirler. Bu durumda, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde, geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibarıyla tespit edilerek tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekir.

Vergi idaresi tarafından verilen görüşlerden hareketle işin başlangıç tarihi ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz; Buna göre madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak; yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise bu tarihin, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihinin, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihin işin başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Tek başına avans ödemesinin yıllara yaygın inşaat işinin başlangıcı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda verilmiş herhangi bir görüş bulunmamakla beraber Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 06.10.2015 tarih ve 84755 sayılı mukteza ’da “14/11/2014 tarihinde imzalanan ve işin yer teslim tarihini ihtiva etmeyen  inşaat taahhüt işi sözleşmesinde işin başlangıç tarihi olarak 01/12/2014 tarihinin belirtilmesi, ayrıca tarafınıza 2014 yılı içinde avans ödemesinin de yapılması hususları birlikte değerlendirildiğinde, işin başlangıç tarihinin 01.12.2014 olarak kabul edilmesi, dolayısıyla  2015 yılında bitirilmesi öngörülen işin birden fazla yıla yaygın inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup  bahse konu inşaat işi için  avans ödemeleri de dahil olmak üzere Şirketinize nakden veya hesaben yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.”

Yukarıda yer alan görüş değerlendirildiğinde yapılan sözleşmede yer teslim tarihi öngörülmüş ise bu tarih işin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi işin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Öte yandan, avans ödemesinin de işin başlangıç tarihi ile birlikte aynı yıl gerçekleşmesi işin başlangıç tarihinin sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi olarak kabul edilmesini destekler niteliktedir.  Ancak yer teslim tarihinden önce avans ödemesi yapılması durumunda işin başlangıcı olarak avans ödemesi yapılan tarihin kabul edilip edilmeyeceği hususu belirsizdir.

Özellikle yer tesliminden önceki yılda avans ödemesinin yapılması ve işin yer tesliminin yapıldığı yılda bitirilmesi durumunda işin başlangıç tarihinin avans ödemesi olarak kabul edilmesi işi yıllara yaygın inşaat ve onarım işi haline getirirken, aksi durum işi bu kapsam dışına çıkaracaktır.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

21.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM