YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comVerilen Sipariş Avansları Yatırım Harcaması Olarak İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir Mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrası kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227’nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. 

Vergi mevzuatımızda vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Vergi idaresinin vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesi için üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerde kayıtların tevsiki zorunludur.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırım teşvik uygulamaları kapsamında tamamlama vizesi işlemlerinde mal bedeli olarak gümrük giriş beyannamesinin tutarı ve tarihinin dikkate almaktadır.

Şimdi yukarıdaki hüküm ve açıklamaları dikkate aldığımızda, yatırım teşvik belgesi kapsamında bir makine veya teçhizatı alabilmek için verilen sipariş avanslarının yatırıma katkı tutarının hesaplanırken yatırım harcaması olarak değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği konusundaki tereddütleri açıklığa kavuşturmak adına vergi idaresi tarafından verilen bir görüşe aşağıda yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 19.07.2019 tarih ve 14080 sayılı mukteza ‘da   şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesine istinaden 2018 yılında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizatlar için 2017 yılında akreditif açılarak yapılan avans ödemelerinin indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından yatırım harcaması olarak dikkate alınması mümkün bulunmayıp, bu harcamaların söz konusu makine ve teçhizatın şirketinize teslim edildiği dönemde gerçekleştirilen yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Görüleceği üzere makine ve teçhizat alımı için verilen sipariş avansları gerçekleştirilen yatırım harcaması olarak değerlendirilemeyecek ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

20.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM