YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comVergiye Uyumlu Mükellef İseniz Bu Yazıyı Okumadan Birleşme İşlemi Yapmayın

Gelir İdaresinin yaklaşımı mevcut bir kurumun başka bir kurumu devralması suretiyle gerçekleşen birleşmelerde devralan kurumun Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan indirim hükmünden faydalanılabilmesi için devralan ve devrolunan kurumların her ikisinin de maddede yer alan şartları birlikte sağlaması gerektiği yönündedir.

Konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08.04.2019 tarih ve 279447 sayılı mukteza ’da ise “Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan "İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması" şartı, … 2017 tarihinde gerçekleşen birleşme neticesinde şirketinizce devir alınan ve …2016 tarihinde kurulmuş olan … A.Ş. açısından sağlanamadığından şirketinizin 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde söz konusu vergi indiriminden faydalanmasının mümkün bulunmadığı” yönündedir.

Antalya 1. Vergi Mahkemesi tarafından verilen yeni bir kararın olaya farklı bir ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. 26.04.2019 tarih ve 2018/1279 Esas 2019/448 Karar Numaralı Kararında “ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20/1 fıkrasının (b) bendine, birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini, münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt edeceği, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketlerinin birleşmesi halinde birleşilen devrolunan şirketin devir tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için yapılacak vergilendirmelerinin muhatabının birleşilen /devralan şirket olduğu, ister tahakkuk etmiş olsun isterse daha sonraki tarihlerde doğacak olsun birleşen/devrolunan şirketin bütün vergi borçlarından birleşilen/devrolunan şirketin devir tarihinden önceki tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarına özgülenmiş olduğu, Olayda davacı şirket tarafından devralınan …. A.Ş.’nin vergilerini geç ödediği konusunda bir olumsuz tespit bulunmadığı, diğer bir ifade ile davacı şirkete sorumluluğuna özgülenen bir kamu alacağının olmadığı anlaşıldığından, yine yasa hükmünde belirtilen vergi indirimi şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği olgusunun da davacı şirket nezdinde araştırılmak suretiyle ortaya konulması gerektiği, ayrıca gerek yasa hükmünde gerekse vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde şirketlerin birleşmesi halinde vergi indirimi şartlarının incelenmesinin devrolunan şirketleri de kapsayacağı yönünde bir hükme yer verilmediğinden, davanın kabulüne karar vermiştir. Anılan Karar Konya Bölge İstinaf Mahkemesince de onaylanmıştır.

Gerçekten mahkeme kararı yerinde olup, Türk Mahkemelerine güveni artıran bir karar niteliğindedir. Mahkeme kararının yukarıda izah ettiğimiz gerekçesi ders niteliğindedir.

18.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM