YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comMahkeme Kararı Olmadan Ödenen Tazminatlar Gider Yazılamaz

Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilam veya Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere  kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. İşle ilgili olsa dahi kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılamaz.

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2018 Tarih ve 958347 sayılı muktezasında; “ dava sonucu beklenmeksizin aranızda yapılan protokole istinaden yapılacak tazminat ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmadığı ” şeklinde ifade edilmiştir.                             

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2014 Tarih ve 732 sayılı muktezasında; “Kusurlu olmanız nedeniyle iş kazası sonucu ölen işçinin ailesine, mahkeme kararına göre  ödemek zorunda kaldığınız tazminatın, 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığı” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.                            

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.02.2012 Tarih ve 244 sayılı muktezasında “ Mahkeme kararı olmaksızın işçinin ailesi ile anlaşarak sulh yoluyla ödenen tazminatlar Kurumlar Vergisi Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığı” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

İdarenin görüşlerini özetleyeceksek sulh yoluyla yapılan anlaşmalardan kaynaklı yapılan tazminat ödemeleri ile kusurlu olunması nedeniyle ödenen tazminatların gider yazılmasına izin vermemektedir. 

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

25.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM