YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comİhracata Konu Malın Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olması Halinde KDV’yi İndirebilirsiniz Ancak İade Alamazsınız, İhracata Konu Malın Kaza Sonucu Zayi Olması Halinde İse KDV’yi İndiremezsiniz ve İade Alamazsınız

Katma Değer Vergisi Kanununun; (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimlerinin KDV den istisna olduğu, (12/1) inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması, şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği, (29/1) maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla  hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirebilecekleri, (30/c)  maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı'nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV’nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği, 32’nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

İhracata konu malın sel felaketi nedeniyle zayi olması halinde KDV indirim konusu yapılabilir, ancak iade olarak alınması mümkün değildir. Konuya ilişkin olarak vergi idaresinin yaklaşımı aşağıdaki gibi olup, görüşüm idarenin yaklaşımı ile paralellik arzetmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20.08.2013 tarih ve 41 sayılı mukteza ’da “Şirketinizce ihraç edilecek mallar sel nedeniyle zayi olduğundan,  Kanunun (30/c) maddesi gereğince bu mallara ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, sel nedeniyle zayi olan malların ihracatı gerçekleşmediğinden bu mallara ait yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin iadesi mümkün değildir.” Şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

Yine ihracata konu malın kaza nedeniyle zayi olması halinde KDV indirim konusu yapılamayacağı gibi iade olarak alınması mümkün olmayacaktır. Konuya ilişkin olarak vergi idaresinin yaklaşımı aşağıdaki gibi olup, görüşüm aynı şekilde idarenin yaklaşımı ile paralellik arzetmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22.08.2012 tarih ve 2666 sayılı mukteza ’da ihraç edilecek olan mallar kaza nedeniyle zayi olduğundan ihracata konu mallar yurtdışı edilememiş ve usulüne uygun bir ihracat işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle, söz konusu mallara ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması ve indirim yoluyla giderilemeyen kısmına yönelik iade talebinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, zayi olan mallara ilişkin olarak yüklenilen KDV nin kazanın meydana geldiği dönemde "indirilecek katma değer vergisi" hesabından çıkarılarak "ilave edilecek KDV" hesabına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde indirim hesaplarından çıkarılan KDV tutarları, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.”

27.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM