YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comGeçici Vergisi Ödenen İşin Yıllara Yaygın Hale Gelmesi ve Geçici Verginin Mahsup Edileceği Zaman

Başlangıçta aynı yıl içerisinde bitirileceğinin öngörülen işin izleyen yıla sarkması uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.", Kurumlar Vergisi Kanununun 32'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise "Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi öderler. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar" başlıklı 1/1.2 bölümünde; "Senelere sari inşaat ve onarma işi yapan mükelleflerin, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyecekleri”açıklamalarına yer verilmiştir.

Uygulamada, başlangıçta sözleşmeye göre yıllara sirayet etmeyeceği anlaşılan inşaat işlerinden elde edilen kazançların, geçici vergi dönemleri için verilecek geçici vergi beyannamelerine dâhil edilmesi gerekmektedir. Ancak, yılsonu itibariyle söz konusu inşaat işinin yıllara sirayet edeceğinin belli olması halinde elde edilen kazancın tamamı işin bitim yılında beyan edilecektir. Diğer deyişle yıllara yaygın hale gelmeden önceki maliyet ve gelir tutarları işin sonuç hesaplarından 170 ve 350‘li hesaplara alınacak ve işin bitiminde kurum kazancına dâhil edilerek beyan edilecektir.

Öte yandan, inşaat işinin uzayarak ertesi yıla sarkması sonucu anılan iş yıllara sari inşaat işi niteliği kazandığı için bahse konu iş dolayısıyla hakkediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması ve bu tarihten itibaren geçici vergi ödenmemesi gerekmektedir. İşin yıllara yaygın hale gelmesinden önceki geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi tutarlarının ise işin tamamlandığı yılda verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi gerekecektir.

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

25.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM