YAZARLARIMIZ
Sinan Arslan
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
sinan.arslan@senkrondenetim.com7225 Torba Kanun İçindeki Dernekler Kanun Değişikliği

Sayın Dernek yöneticileri bu yeni düzenlemeleri mutlaka dikkate almalısınız, 26.03.2020

25 Mart 2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen, 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı KANUN ile zor alıştığımız bir TORBA daha önümüze geldi. Aşağıda listelenen 31 adet kanun hakkında, 53 maddelik (Listede kanun isminin yanına eklenen mad. numarasıdır) yeni düzenlemeler yayınlanmıştır. Bu makale ile sadece 4 adet madde ile Dernekler Kanunu üzerinde yapılan yeniliklerin neler olduğu üzerinde açıklama yapılmıştır.

 1. 5442 İl İdaresi Kanunu-1
 2. 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun-2
 3. 132 Türk Standartları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun-3
 4. 193 Gelir Vergisi Kanunu-4
 5. 1774 Kimlik Bildirme Kanunu-5
 6. 2330 Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun-6
 7. 2521 Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun-7-8-9
 8. 2634 Turizmi Teşvik Kanunu-10-11-12
 9. 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu-13-14-15
 10. Ve 3213 Maden Kanunu-16
 11. 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu-17
 12. 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu-18-19
 13. 4749 Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun-20
 14. 5253 Dernekler Kanunu-21-22-23-24
 15. 5345 Gelir İdaresi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun-25
 16. 5346 yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun-26-27
 17. 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu-28
 18. 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-29-30-44-45-46-47
 19. 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-31
 20. 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun-32
 21. 5737 Vakıflar Kanunu-33-34
 22. 6446 Elektrik Piyasası Kanunu-35-36-37
 23. 7179 Asker Alma Kanunu-38
 24. 3194 İmar Kanunu-39-40
 25. 4447 İşsizlik SigortasıKanuna-41
 26. 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-42
 27. 4857 İş Kanunu-43
 28. 5834 Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun-48
 29. 5941 Çek Kanun-49
 30. 6356 Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-50
 31. 7194 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-51

Bu Kanunun Yürürlülük Maddesi-52

Bu Kanun Hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür Maddesi-53

Dernek yönetimlerine aşağıda açıklanan ilgili 4 kanun madde değişiklikleri ile; yeni görev ve sorumluluklar yüklenmiş oldu.

1-BİLDİRİMLER:

Dernekler kanunu 23. Madde değişikliği ile;

Yönetim ve denetim ile diğer organlarına genel kurullarında seçilenleri 30 gün içinde bildirmeleri yeterli iken, resmi gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren; ilave olarak dernek Üyeliğe Kabul Edilenler İle Üyeliği Sona Erenlerin aşağıdaki bilgileri de bildirmeleri gerekmektedir.

 • Adını, Soyadını,
 • Doğum Tarihini Ve
 • Kimlik Numarasını

Üyeliği kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 Gün İçinde bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Resmi gazetede yayınlandığı günün öncesindeki üyeliği devam edenlerin bildirim zorunluluğunu ayrıca aşağıda yeni getirilen Geçici 1. Mad. ile ve verilen 6 aylık ek süre ile istenmektedir.

2- İDARÎ PARA CEZASI:

Dernekler kanunu 32. Madde değişikliği ile;

Yukarıda bahsedilen 23. Madde ile Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Dernek Yöneticilerine 500,-TL İdarî Para Cezası verilir düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme ilgili madde içerisinde 1. Fıkrasının (l) Bendinde çıkarılıp, en sona eklenen “s” fıkrası ile düzenlenmiştir. Yeni uygulama ile dernek yöneticilerinin; mevcut yükümlülükler ve para ceza uygulamasına eklenen yeni bildirim yükümlülüğü yerine getirmediğinde de 500 TL idari para cezası uygulanacağı anlaşılmaktadır.

3-İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI:

Dernekler kanununa EK MADDE 2 eklenerek;

Bu Kanun ve Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereği de yönetmelikle açıklamalar beklenmektedir.

4- ÜYELİĞİ DEVAM EDENLERİN BİLDİRİLMESİ:

Dernekler kanununa GEÇİCİ MADDE 1 eklenerek;

Derneklerin mevcut Üyeliği Devam Edenlere ilişkin; aşağıdaki bilgileri, Resmi Gazete ilan tarihten İtibaren Altı Ay İçinde, yani 26 Eylül 2020 tarihine kadar,

 • Adını, Soyadını,
 • Doğum Tarihini  
 • Kimlik Numarasını

merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında da 500 TL idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenlemeler de göstermektedir ki; dernek yöneticilerinin eskisinden daha fazla çaba ve özen göstermesi gerekiyor. Umarım bu düzenlemeler ile yöneticilerin mağduriyetin artmayacağı ve daha fazla hassasiyet gösterilmesi ile derneklerimizin daha güçlü olduğu durumlar oluşur.

Kanunun tamamını görmek için http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5323

01.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM