YAZARLARIMIZ
Seyfi Yıkılmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
seyfiyikilmaz28@hotmail.comVergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Getirilen Teşvikler

1.ŞİRKET KURULUŞUNDA SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİNİN KALDIRILMASI

Şirket kuruluşunda SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesinin düzenlenmesine gerek kalmadan ticaret sicil memurluğunca SGK’ya bildirim yapılacaktır

2.ŞİRKET KURULUŞUNDA İMZA SİRKÜLERİNİN NOTERE ONAYLATILMASININ KALDIRILARAK TİCARET SİCİLE ONAYLATILMASI

6102 sayılı ticaret kanunun 40. Maddesinin (2) nolu bendinde geçen imza sirkülerinin notere onaylatılma şartı kaldırılarak ticaret sicil memurluğunca imza sirkülerinin hazırlanması yeterli görülmüştür.

3.AŞ ve LTD. ŞİRKETLERİN DEFTER AÇILIŞ ONAYININ TİCARET SİCİL TARAFINDAN YAPILMASI

AŞ. ve LTD. şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicil müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

4.GES İLE ELEKTİRİK ÜRETİM SATANLARA GETİRİLEN VERGİ İSTİSNASI

Evlerinin çatı veya cephelerine kurdukları azami gücü 10 Kw’YI geçmeyen sitemle elektrik üretip, ürettikleri enerjiyi son kaynak tedarik sistemine satanların bu satıştan elde ettikleri kazançlar vergiden istisna edilmiştir.

5.TAZMİNAT İSTİSNASI

Karşılıklı anlaşarak veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar ile ödenen tazminatlar ücret niteliğinde olduğu açıklığa kavuşturularak istisna kapsamına alınıyor. İstisna kapsamı hak edilen kıdem tazminatı tutarı kadardır.

6.İSTİHDAM TEŞVİĞİ (GEÇİCİ MADDE 19)

Söz konusu teşvik imalat sektörü ve diğer sektörlerde farklı olarak uyulacaktır. İmalat sektöründe teşvik tutarı toplam 2029,50 TL’yi geçmeyecek şekilde uygulanacak iken diğer sektörlerde asgari ücret tutarı sınırında uygulanacaktır

Teşvikten yararlanma koşulları

 • Sigortalıya ilişkin şartlar
 1. 001.2018 -31.12.2020 yılları arasında işe girmiş olması
 2. İşe alınmadan önce İŞKUR’a kayıtlı olması
 3. Son 3 ayda 4/a-b-c kapsamında 10 günden fazla çalışmışlığının olmaması
 4. İşe alındığı tarihten önceki yılın sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması
 • İşyerine ilişkin şartlar
 1. Kuruma borcun olmaması
 2. Bildirgelerin süresinde verilmiş olması
 3. İhale konusu iş olmaması
 4. Teşvik yasaklı olmaması
 • Teşvikten yararlanma süresi

Teşvikten yararlanma süresi her sigortalı için 12 aydır. Kadınlar ve 18-25 yaş arası çocukları için ise 18 ay olarak belirlenmiştir.

 • İşveren avantajı
 1. İşyeri imalat ve bilişim sektöründeyse

Sigortalı kazancı üzerinden hesaplanan prim gelir vergisi ve damga vergisi. (Maksimum teşvik tutarı 2.029,50)TL’dir.

       2.İşyeri diğer sektörlerdeyse

Asgari ücret üzerinden hesaplanan prim gelir vergisi ve damga vergisi.

7.İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ İŞVERENLERE İSTİHDAM TEŞVİĞİ (BİR AY SENDEN BİR AY BENDEN) (GEÇİCİ MADDE 20)

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren küçük işletme ve esnafa 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde; gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik destek primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği aşağıdaki şartların sağlanması durumunda verilecektir.

 • Sigortalı yönünden
 1. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak
 2. İmalat sanayi sektöründe ustalık belgesi sahibi olmak
 3. 01.01.2018 – 31.12 2018 tarihleri arasında işe alınmak
 4. İşe giriş itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmak
 5. Son 3 ayda 4/a-b-c kapsamında sigortalı olarak çalışmamış olmak
 6. İşverenin 1. Derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olmaması
 • İşveren Yönünden
 1. İşyerinin imalat veya bilişin sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olması
 2. 2017 yılında SSK’ya verilen bildirgelerde sigortalı ortalamasının 1-3 aralığında olması
 3. Sigortalının bu ortalama sonucu bulunan değere ilave olarak işe alınmış olması.
 4. Bildirgelerin ve beyannamelerin yasal süresi içerisinde verilmiş olması
 5. SGK’ borcunun olmaması
 6. Teşvik yasaklı olmaması
 7. 2017 yılında personel çalıştırılmamış ise sigortalının işe alındığı ayı takip eden 3. Aydan itibaren teşvikten yararlanılmaya başlanır
 • Teşvik tutarı

SGK’ Pirimi                                                        = (2029,50*0,375) 761,06

Ücret Desteği                                                   = (30*53,44)      1603,20

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi                  = (106,55+15,40) 121,95

TOPLAM                                                             = 2.486,21 TL

 

Tüm kalemler bir ay uygulanıp bir ay uygulanmayacaktır.

8.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği 2018’in ocak- eylül dönemleri için de uygulanmaya devam edecektir.

2017 yılında sigortalı bildirimi olmayan işyerleri için 2018 yılında bildirdikleri sigortalılar değerlendirmeye alınacaktır

9.KADIN ÇALIŞAN İÇİN KREŞ BAKIM YARDIMI YAPILMASI DURUMUNDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

İşveren tarafından kadın çalışanın çocuğu için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlamak amacıyla kreş ve gündüz bakım evlerine direk yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna edilecektir. Ancak ödemenin direk kadın çalışana yapılması durumunda bu ödeme ücret olarak nitelendirilip vergi kesintisine tabi tutulması gerekecektir.

10.18-25 YAÇ ARALIĞINDA SİĞORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN AYNI GÜN VERİLEBİLMESİ

18-25 yaş aralığında personel alınması durumunda, bu personellerin işe giriş bildirgelerinin çalışmaya başladıkları gün verilebilecektir.

11.İMALAT VE ARGE KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNE MAKİNE TECHİZAT KDV İSTİSNASI

31.12/2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerin imalat sanayinde kullanmak üzere temin edecekleri makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası uygulanacaktır.

12.İMALAT VE ARGE KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNE MAKİNE TECHİZAT AMORTİSMANIN 2 KAT AYRILMASI AVANTAJI

31/12/2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesine sahip mükellefler imalat sanayinde kullanmak üzere temin ettikleri makine ve teçhizatların amortisman süresi maliye bakanlığınca belirlenen faydalı ömrün yarısı olarak uygulanacaktır.

19.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM