YAZARLARIMIZ
Selahattin Tüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
selahattin-tuven@hotmail.comZorunlu Besten Cayanların Bir Defaya Mahsus Yeniden Sisteme Dahil Olması 2021 Yılında Başlıyor

27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 513 sayılı karar ile Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle;

Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi hakkındaki maddesi değiştirilmiştir.

                                    Öncesi                                                                       Güncel Hali

Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebilirler. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.

Madde:8/C-(1) Daha önce işverenleri tarafından ve bu yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak Sistemden cayma veya ayrılma hakkını kullanmış çalışanlar Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde 3 yıl içinde bir defalığına  tekrar otomatik olarak emeklilik planına (Otomatik BES sisteme )dâhil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.

Bakanlık bu yetkisini kullandı ve süreyi 4 yıla çıkardı. BES'e otomatik katılımın bir yıl ertelendiğini sigorta şirketleri iş ortaklarına duyurdu. Sigorta şirketlerinin duyurusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına yer verilerek  "23.10.2019 tarihli ve 425871 sayılı Bakanlık Onayı ile işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilme süresinin 4 yıl olarak yeniden belirlenmesi ve buna bağlı olarak sistemin, 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlar yönünden, 2021 yılında başlatılması kararı alınmıştır”

Ayrıca BES Kapsamına Dahil Olmadaki Yaş Hesaplaması Karışıklığı da Ortadan Kaldırılmıştır.

Madde:8/A-(1) Çalışanların 45 (kırk beş) yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, bu yönetmelik uyarınca emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınır. Ancak bu maddenin yayımı tarihinden önce emeklilik planına dahil edilmeleri gereken çalışanların 45 (kırk beş) yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ,4632 sayılı Kanunun Geçici 2’inci Maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihi esas alınır.

Madde:8/A-(2) Daha önce 18 yaşını doldurmamış kişiler sisteme dahil edilmezken artık çalışan sıfatına haiz olmak kaydıyla BES kapsamında olacaktır.

28.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM