YAZARLARIMIZ
Şefik Şengün
Yeminli Mali Müşavir
sefiksengun44@hotmail.comSon 2 KDV Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

A- 49 NOLU KDV TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

18.01.2024 tarih ve 32433 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 Nolu Tebliğle 1 Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde 01.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere; özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Kart, Şifre, Kod ve benzerlerinin yurtiçi veya yurt dışı temininde hangi aşamada fiilen para veya karşılığı belirli bir Ürün veya Hizmet teslim alındığında bu aşamada mal veya hizmeti satanın fatura/p.s.fişi düzenlemesi ve  KDV uygulaması gerekmektedir. Yani bir bakıma bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını anında oluşturabildiği gibi, bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.

Buna göre hemen kullanılmayan veya sonradan kullanılması mümkün olan bu aktivasyonlarda para  veya mal hareketi bulunmuyorsa, KDV açısından vergiyi doğuran olay sözkonusu olamayacağından, belge ve KDV sözkonusu olmayacaktır. Örneğin yaptığınız bir alışveriş sırasında size içinde bulunduğunuz gün hariç, 1 ay içerisinde yapacağınız alışverişte 200 puanlık indirimli  bir kart satın alma hakkı tanıyan kart veya opsiyon için satıcı belge düzenlemeyecektir. Ancak bu indirimli opsiyonun daha sonradan halinde satıcı para atın alınması halinde, satıcı bu aşamada bu kartın bedeli için belge düzenleyip  KDV hesaplamak zorundadır.

Bu ürünlerin yurt dışından temini halinde, alıcı 2 nolu KDV ile tevkifat yapmak zorundadır. Tabi ki doğal olarak ödeyeceği bu KDV’yi 1 Nolu KDV’de indirim konusu yapabilecektir.

Şayet bu ürünleri temininde aracılık yapan kişinin Türkiye’de gerçek Usulde KDV mükellefiyetini gerektiren bir durumu sözkonusu değilse, bu durumda yurt dışındaki satıcı firma 3 Nolu KDV beyanı ile matraha isabet eden KDV’nin beyan edip ödemesi gerekmektedir.

2- Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar (Bavul Ticareti) KDV istisnasından yararlanmak için KDV dahil toplam 2.000,00 TL’lık tutar, 10.000,00 TL’ye yükseltilmiştir.

3- Yine Türkiye'de ikamet etmeyen alıcının, KDV istisnasından yararlanması gereken asgari tutar, yani özel fatura düzenleme yetkisine sahip satıcıdan aldığı malların toplamının KDV hariç asgari 100,00 TL’lık tutar, KDV hariç 1.000,00 TL'ye yükseltilmiştir.

B- 50 NOLU KDV TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

10.02.2024 tarih ve 32456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Nolu Tebliğle 1 Nolu KDV Genel Uygulama tebliğinde bu tebliğin 2 ve ile 3. Madde de yer alan tevkifat sınırı 01.03.2024 tarihinden, onun dışında kalan ve aşağıda sıralanan diğer maddeleri 10.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Mal ve hizmetlerde yapılan kısmi tevkifatta uygulanan asgari KDV dahil 2.000,00 TL’lık tevkifat sınırı, fatura düzenleme limitine çıkarılmıştır. Bu durumda 2024 yılı fatura düzenleme limiti 6.900,00 TL olduğundan, 01.03.2024-31.12.2024 tarihleri arası KDV dahil tutarı 6.900,00 TL’yi aşmayan mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak gün içerisinde aynı mükellefe tevkifata konu birden fazla fatura kesildiği takdirde, 6.900,00 ulaşılan faturanın tamamı tutarından başlamak üzere, ondan sonra tevkifata konu kesilen tüm faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

2- Mahsuben iade taleplerinde gecikme cezası ödeme şartı değişmiştir. Daha önce . “30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.” Şeklindeki uygulama;

“30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri tam olarak giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz.” Şeklinde değiştirilmiştir.

3- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

Bilindiği üzere 7491 sayılı kanunla 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan değişiklikle, Ocak/2024 döneminden itibaren 2 Nolu KDV beyanı ile beyan edilen KDV’nin ödenmesi şartıyla indirim konusu yapılabileceği ve 2 Nolu KDV beyannamelerinin takip eden ayın 21. Günü sonuna kadar verilmesi ve bu beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin 23. Günü sonuna kadar ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Ancak Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak 10.02.2024 tarih ve 164 Nolu VUK Sirküsü ile; 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilecek 2 nolu KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini takip eden ayın 25. Günü sonuna kadar uzatmıştır.

Bu durumda doğal olarak beyan ve ödeme, takip eden ayda olacağı için doğal olarak indirimin de bir ay gecikmeli olarak yapılmasına sebebiyet vermiş olacaktı. Ancak yine Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak, 2 nolu KDV beyanının kanuni süresinde verilmesi ve kanuni süresinde ödenmiş olması kaydıyla, beyannamenin ait olduğu dönemde indirim konusu yapılmasını uygun bulunmuştur. Örneğin; 2024/Ocak ayında tevkif edilen 100.000,00 TL KDV, 24.02.2024 tarihinde beyan konusu yapılmış ve 25.02.2024 tarihinde ödemiştir. Bu durumda mükellefin normal şartlarda bunun 2024/Şubat döneminde indirim konusu yapılması gerekir. Ancak Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak, süresinde ödenen bu verginin 2024/Ocak döneminde de indirim konusu yapılabileceğini uygun bulmuştur. Ödeme kısmi yapılmış ise, ödenen tutar kadar  indirim konusu yapılabilecektir. Örneğin mükellef bu verginin 50.000.00 TL’sını 25.02.2024 tarihinde ödemiş ve kalan 50.000,00 TL’yi 28.02.2024 tarihinde ödemiştir. Bu durumda mükellef dilerse 50.000,00 TL’sını Ocak/2024 döneminde indirim konusu yapabilecektir. Diğer 50.000,00 TL’sını en erken 2024/Şubat ayında indirim konusu yapabilecektir. Çünkü son ödenen tutar, Şubat ayında indirim hakkı verse dahi, KDV indirimi takip eden yılın sonuna kadar yapılabileceğinden, herhangi bir nedenle bu hakkı devam edecektir.

Şayet mükellef 2 nolu KDV borcunu KDV iade alacağına mahsubunu talep ediyorsa, bu durumda tüm belgeleri en son ödeme tarihine kadar Vergi Dairesine vermek kaydıyla, ödenmiş gibi beyannamenin ait olduğu dönemde indirim konusu yararlanabilecektir.

4- Aşağıdaki geçici maddelerle KDV istisna süreleri 31.12.2023 olan işlemler, 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Geçici 29

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

Geçici 20/1

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde  Verilen Teslim ve Hizmetler

Geçici 32

Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri

Geçici 33

Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

12.02.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM