YAZARLARIMIZ
Şefik Şengün
Yeminli Mali Müşavir
sefiksengun44@hotmail.comHaksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir (03.08.2022)

7417 Sayılı Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (19.07.2022)

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlara Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir (09.06.2022)

Demir-Çelik Ürünlerinin KDV Tevkifatı İle İlgili Açıklamalar: (18.05.2022)

537 Nolu Yeniden Değerleme Konulu Vuk Tebliği İle Getirilen Yeni Görüşler (16.05.2022)

Yeniden Değerleme Oranı ve 31.03.2022 Tarihli İşlemleri (09.05.2022)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 41 Nolu KDV Tebliği İle Getirilen Yenilikler (26.04.2022)

7394 Sayılı Kanunla Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (19.04.2022)

Duran Varlıklar Yerine Dönen Varlıklara, Uzun Vadeli Kaynaklar Yerine Kısa Vadeli Kaynaklara Yapılan Muhasebe Kayıt Hataları (21.03.2022)

31.12.2021 Tarihinde Değerleme Yapılacak Döviz, Dövizli Borç - Alacaklar ve Özel Durum (11.02.2022)

Örneklerle Asgari Ücretteki Vergi İstisnası ve Yıllık Beyanname (04.02.2022)

Son Düzenlemeler Karşısında Yeniden Değerleme – Enflasyon Düzeltmesi ve Mükelleflerin Nasıl Bir Tercih Yapabilecekleri (31.01.2022)

535 Nolu Vuk Tebliği İle Getirilen Yeni Düzenlemeler (24.01.2022)

Enflasyon Düzeltme Şartları Oluşmuş Görülmektedir (04.01.2022)

2022 Yılında Uygulanacak Bazı Vergisel Limitler (24.12.2021)

7326 Sayılı Yasa Gereği Yeniden Değerleme Yapmanın Avantajları (13.12.2021)

7338 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler (26.11.2021)

GÜNDEM