YAZARLARIMIZ
Şefik Şengün
Yeminli Mali Müşavir
sefiksengun44@hotmail.com2023 Yılında Uygulanacak Bazı Limitler Aşağıya Çıkarılmıştır

Bilindiği üzere, 2022 yılı yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak gerçekleşmişti. 213 sayılı VUK’nun Mük. 414. Maddesine göre bir önceki yıl uygulanan maktu tutarlar, yeniden değerleme oranında arttırılarak ve % 5’i aşmayan kesirler de dikkate alınmayarak, takip eden yılda uygulanır. Buna göre 2023 yılında uygulanan bazı maktu tutarlar aşağıdaki gibi tebliğ edilmiştir.

a- Fatura Kesme Mecburiyeti veya ÖKC (Yazar Kasa) Kullanma Limiti Değişmiştir.

544 nolu VUK tebliği ile, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası yazar kasa kullanma limiti, KDV dahil 4.400 TL olmuştur. Bu tutarı aşan satışlar için mutlaka fatura düzenlenmesi (akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlarla kesilenler hariç) gerekmektedir.

b-  ATİK Gider Yazabilme Limiti Değişmiştir.

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası, KDV hariç bedeli 4.400 TL’yi aşmayan ve bütünlük arz etmeyen ve bağımsız olarak kullanılabilen amortismana tabi iktisadi kıymetler, bir defada gider yazılabilecektir.

c- Süresinde Düzenlenmeyen Belgeler İçin ve Verilmeyen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük Cezaları Değişmiştir.

544 nolu VUK tebliği ile 213 sayılı VUK’nun 353/1. maddesi gereğince; süresinde düzenlenmeyen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, sevk irsaliyesi v.b. belgeler kesilecek asgari Özel Usulsüzlük cezası 1.000 TL’den 2.200 TL’ye çıkarılmıştır.

İnternet üzerinden verilmesi gereken beyannamelerin bu kapsamda verilmemesi durumunda kesilecek ceza tutarı birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  uygulanan 3.400 TL’lık tutar, 7.500,00 TL ve İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  tespit edilenler hakkında uygulanan 1.700 TL’lık tutar, 3.700,00 TL’ye çıkarılmıştır.

d- VUK 323 maddesindeki şüpheli alacaklar için karşılık ayırabilme tutarı 4.000 TL’den 8.900 TL’ye çıkarılmıştır.

e- Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşmalara konu olabilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlükteki 6.800 TL’lık alt sınır, 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

f- Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşmalara konu olamayıp, 376. Maddeye göre indirimin  % 50 artırımlı uygulanacağı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlükteki 6.800 TL’lık üst sınır, 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

g- 323 sıra nolu tebliği ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer mesken kira gelirleri için 2023 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 9.500 TL’den 21.000 TL’ye çıkarılmıştır.

h- Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan nakit olarak ödenen ve GV+SGK primindeki istisna tutarı 51 TL’den 110 TL’ye çıkarılmıştır.

ı- 323 sıra nolu tebliği ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan ve binek otomobilleri alımlarında gider yazılabilecek aylık kira bedeli 8.000 TL’den 17.000 TL’ye, ÖTV+KDV tutarı 200.000 TL’den 440.000 TL’ye, yeni olarak alınan otomobiller üzerinden amortisman ayrılabilir tutar, 230.000 TL’den 500.000 TL’ye, İlk alımdaki KDV ve ÖTV’nin her ikisi veya birisi maliyete eklenmişse veya ikinci el olarak KDV’li veya KDV’siz alınan binek otomobillerinin, amortisman ayrılabilir tutarı 430.000 TL’den 950.000 TL’ye çıkarılmıştır.

i- 323 sıra nolu tebliği ile, GVK’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, 2023 takvim yılı için uygulanacak tarife aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Uygulanacak Oranlar

 

70.000 TL’ye kadar

% 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

% 20

370.000 TL'nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası

% 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası

% 35

1.900.000 TL’nin 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası

% 40

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Oranlar

 

70.000 TL’ye kadar

% 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

% 20

550.000 TL'nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası

% 27

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası

% 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası

% 40

j) 323 sıra nolu tebliği ile, GVK’nun mükerrer 121. Maddesinde yer alan ve yararlanılabilen vergi indirimi üst limiti 2.000.000 TL’den,  4.400.000 TL’ye çıkarılmıştır.

k) 66 sıra nolu tebliğ ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2022 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeniden değerleme oranında arttırılmıştır. Buna göre, 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak bazı damga vergisi oran ve maktu tutarları aşağıdaki gibi olacaktır. 

İşlemin Nevi

Eski tutar

Yeni Tutar

KDV , muhtasar ve diğer vergi beyannameleri (Damga Vergisi beyanı hariç)

87,30 TL

194,60 TL

SGK Prim bildirgeleri ile Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

   64,80 TL

144,40 TL

Elektronik ortamda birlikte verilen MUHSGK beyannamesi

103,50 TL

230,70 TL

l) KDV Genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapan 44 nolu KDV tebliği ile 2023 yılında İndirimli orana ait CBK gereği iadesi mümkün olmayan tutar, 25.700 TL’den 57.300 TL’ye çıkarılmıştır.

m) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 37 Nolu SMMM-YMM Tebliği ile YMM Raporu ile İade ve Denetim Limitlerinin yıllık artış tutarını yeniden değerleme oranına bağlamıştı. Ancak 46 Nolu tebliğle yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 2022 yılında uygulanan hadlere yakın tutarlar şimdilik sabit hale getirilmiştir. Yeni duruma göre, YMM ile süresinde tam tastik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin YMM raporu ile dönemsel olarak alabilecekleri KDV iadesinin üst sınırı 1.300.000 TL (İ. Oranda 2.600.000 TL) ve karşıt inceleme yapma zorunluluğunun alt limiti KDV hariç belge tutarı 65.000 TL olarak belirlenmiştir.  Ancak bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195.000 TL’yi aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunludur.  

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

03.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM