YAZARLARIMIZ
Sebahattin Aytekin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sebahattinaytekin44@gmail.comSüresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin, Hizmet Nitelikli Tevkifata Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Nakden ve Mahsuben İade Alacaklarının YMM Raporu İle Yerine Getirilebileceği, Verilen Teminatların Aynı Şekilde YMM Raporlarıyla Çözülebileceği Yönünde Düzenleme Yapılmıştır

I. GİRİŞ

01.04.2023 Tarih ve 32150 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile getirilen düzenlemelerden biri de Vergi İncelemesine istinaden iadesi talep edilebilen hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin YMM KDV iadesi Tasdik Raporu ile de iade talep edilebilme imkanı sunulmuştur.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile yapılan değişikliğe kadar aşağıda belirtilen tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları münhasıran Vergi İncelemesi sonucu talep edilebilmekteydi ve inceleme süreci yoğunluk sebebi ile uzun sürmekteydi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İade Uygulaması” başlıklı 2.1.5.2. bölümü uyarınca;

 1. Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 2. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 3. Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 4. Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 5. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 6. Yapı denetim hizmeti,
 7. Taşımacılık hizmetleri,
 8. Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 9. Ticari reklam hizmetleri,
 10. İşgücü temin hizmeti,
 11. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin Mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması şartını sağlaması  ile Vergi İncelemesinin yanı sıra YMM KDV iadesi tasdik raporu ile de talep edilebilmesi imkânı ve kolaylığı sağlanmıştır.

II. 46 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ SONRASI:

Mahsuben İade :

Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A 2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler.

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan ve yukarıda belirtilen hizmetler ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 10.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

10.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir. Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.

Nakden İade :

Mükelleflerin talebi halinde, tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının yukarıda listelenen her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden iadesi mümkündür.

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan ve yukarıda listelenen hizmetler ile ilgili  nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir. İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilir.

III. YMM RAPORU İLE TALEP HANGİ DÖNEMDEN İTİBAREN YAPILABİLİR:

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 01.04.2023 tarihi itibariyle yayınlanması ve Tebliğde bu konuda bir bilgiye yer verilmemesi sebebi ile hangi dönemden itibaren KDV iade talep edilebileceği uygulamada karışıklığı sebebiyet verebilir.

Mezkûr 46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.” Denilmektedir.

Altı çizili ifadeden tebliğ yayım tarihinden önceki dönemlere ait tevkifat KDV iade talep dönemini kapsayan yıla ait süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi bulunması halinde YMM KDV İade tasdik raporu ile talepte bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Bir diğer hususu ise, 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ‘’8.3. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi ‘’ bölümü ile tevkifattan doğan KDV iade taleplerinde süre kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu düzenleme gereği ‘’ …tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları’’ zorunluluğu getirilmiştir.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile getirilen düzenleme kapsamında süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi yapılmış olması şartı ile  tebliğin yayım tarihi itibariyle 2021,2022,2023 Takvim yıllarında işlemi gerçekleşen tevkifata tabi KDV iade taleplerinde YMM KDV İade Tasdik Raporu ile  talepte bulunulabileceğinin göz önünde tutulması gerekmektedir.

05.06.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM