YAZARLARIMIZ
Salih Karaoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
salihkaraoglu_@hotmail.com2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları

2019 yılının bitmesiyle ve yeni yılın gelecek olması, her yıl olduğu gibi bu yılda ticari şirketlerin, gerçek kişilerin, çiftçilerin, serbest meslek mensuplarının, vakıf ve dernek gibi diğer tüm ticari mükelleflerin defter tasdiklerini,  aralık ayı sonuna kadar yaptırmaları kanuni bir zorunluluktur.

 1 – ANONİM ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri   (kapanışa tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

Damga Vergisi Defteri

Pay Defteri                             (yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

Müdürler Kurulu Karar Defteri

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (kapanışa tasdikine tabi) (yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

2 - LİMİTED ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri   (kapanışa tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

Pay Defteri     (yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

Müdürler Kurulu Karar Defteri  (yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (kapanışa tasdikine tabi)

3 – KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri   (kapanış tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (kapanış tasdikine tabi)

4 – DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ

Yevmiye Defteri   (kapanışa tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

5 – KOOPERATİFLER

Yevmiye Defteri   (kapanışa tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

Pay Defteri(yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

Müdürler Kurulu Karar Defteri (yeterli yaprak var ise açılış tasdiki yapılmayacak)

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (kapanışa tasdikine tabi)

6-ŞAHIS İŞLETMESİ (Bilanço esasına göre)

Yevmiye Defteri   (kapanışa tasdikine tabi)

Defteri Kebir

Envanter Defteri

7-ŞAHIŞ İŞLETMESİ (Gerçek usulde)

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. 01.01.2019 Tarihinden itibaren “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır. 2020 yılı için İşletme Defteri notere tasdik ettirilmeyecektir.

8- SERBEST MESLEK ERBABLARI

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda tutulmaya devam edilmektedir. 2020 yılı için SMK Defteri de tasdik ettirilmeyecektir.

– E-DEFTER SİSTEMİNDE TUTULAN DEFTERLER

 • E- defter tabi  mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri tasdik ettirmeyecek, bunun dışında kalan diğer defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmeye devam edeceklerdir.
 • 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
 • 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır.
 • Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01/ Ocak/ 2020 tarihinden itibaren, eDefter tutmaları zorunludur.

B – ORTAK HÜKÜMLER

1 – DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR )
 • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;1
 • Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

2 – ARA TASDİK

 • Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Ara tasdik (tasdik yenileme) yapılabilecek defterler:

 • Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri
 • A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, (Ara tasdik yapılmasan önce. Kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 • Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

3 – KAPANIŞ ONAYI YAPILACAK DEFTERLER

Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

4 - DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE TUTULAN DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYI:

 • İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.
 • Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
 • Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda
 • olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

5 - TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK.'nın 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.

10.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM