YAZARLARIMIZ
Recep Çığırdaşman
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
rcigirdasman@yahoo.comSınır Kapılarında Akaryakıt Satışı, KDV ve ÖTV İstisnası

            Bilindiği üzere, 27/4/2006 tarih 5493 no’lu Kanun ile sınır kapılarındaki akaryakıt istasyonlarında, (Akaryakıt İstasyonu olarak yetki belgesi almış ve ruhsatı bulunan) ihracata yönelik yurt dışına çıkan araçların orijinal depolarına alacakları akaryakıt satışı KDV’den ve ÖTV’nden istisna edilmiştir. 

            Önceki uygulama ile gümrük sınırları içerisinde satış yapan (free-shop) yetkili bir tek akaryakıt istasyonu ile, yurt dışına ihracata yönelik olarak çıkan araçlara, mevcut depolarının tamamı kadar (depolarının orijinal olup olmadıklarına bakılmaksızın) vergisiz akaryakıt (Mazot) satışı yapılmaktaydı. Yine, Ticaret Bakanlığınca yetki belgesi almış olan Sermaye Şirketleri’nin, ilgili gümrük bölgesinde bulunan Defterdarlıklara bağlı Emlak Müdürlüğünce yapılan ihalede en yüksek kirayı veren şirket, Ticaret Bakanlığının yetki belgesinde belirttiği şartlar içerisinde bu satışları tek başına yaparak oldukça yüksek oranlarda rant elde etmekteydi. 

            02.05.2006 gün ve 26156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5493 sayılı Yasa, 01.06.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. 

            İlgili Yasa ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda ve Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır. 

MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.          

          "MADDE 7/A – Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19,  2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.

          Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir." 

            01.06.2006 tarihinde yürürlüğe girecek bu uygulama ile, vergi iadesi yönteminin ne şekilde olacağı çok az bir süre kalmasına rağmen hala belirlenmemiştir. Yine, “Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında” ifadesinin ne olduğu açıklanmamıştır. Yurt dışına çıkışlarda yapılacak teslimin ne şekilde olacağı belirlenmemiştir. Sınır kapısı denilen yerlerde (açıkça ne olduğu belirtilmemiştir) faaliyet gösteren istasyonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı sahiplerince gerekli yapılaşmanın Yasa’nın yürürlük tarihine kadar olan süre içerisinde yetişmesi olası değildir. 

            MADDE 2 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.

            "3. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır.

            Maliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

            Yukarıda da belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı’nın, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirleme yetkisini kullanması için çok az süre kalmıştır. 

            İhracata yönelik bir teşvik olarak düşündüğümüz bu Kanun ile, sınır kapılarında faaliyet gösteren ruhsatlı birçok akaryakıt istasyonunun bu işleri yapabileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, gümrük içerisinde bir tek istasyon ile yapılmaya çalışılan ve sadece bir şirket ile bir markaya verilen bu rant anlayışı ortadan kalkarak, Yurt dışına çıkan araçlar uzun kuyruklar oluşturmayarak büyük bir sıkıntıdan kurtarılmış olacaktır.  

            Ümit ederiz ki; daha önce nerelere satıldığı hiçbir şekilde tespit edilemeyen satışın, bundan böyle gerçek ihracata yönelik olarak uygulamaya koyacak olan Maliye Bakanlığı, belge ve uygulama düzeni olarak ta kolay ve anlaşılır bir sistem yaratır. 

            Maliye Bakanlığının, uygulamanın nasıl olacağı hakkındaki tebliği biran önce çıkarması gerekmektedir. Çünkü, hem satışı yapacak olanlar için, hem de, ilgili işyerlerinin muhasebe ve müşavirliğini yapan meslek mensuplarının alt yapıyı eksiksiz hazırlamaları için süre çok kısıtlıdır.  

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA VE PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  ile, Maliye Bakanlığı, bugüne kadar yapılmış tüm yanlışları ortadan kaldırmaktadır. Umarız, bu Kanunun altında yanlış uygulamalar çıkmaz ve yine isimleri daha önceden belirlenmiş birileri RANTİYECİ olarak karşımıza gelmez

29.05.2006

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM