YAZARLARIMIZ
Özlem Pekduraner
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ozlempekduraner@windowslive.comİş Kazası ve İşverenin Sorumluluğu

5510 sayılı Kanuna göre iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İş kazasına uğrayan işçiler, işverenleri tarafından ilgili yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş gününde bildirilmelidir. İş kazası işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmişse söz konusu süre, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. İşverenin ilgili süre içinde iş kazasını Kuruma bildirmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir. İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen işverenlere, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre idari para cezası uygulanır.

İş kazasının üçüncü bir kişinin kusuru sebebiyle oluşması halinde sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan ve ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve eğer zararı varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.

Sigortalının iş kazası sebebiyle sahip olduğu haklar şunlardır:

-      Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi

-      Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması

-      İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması

-       Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi

-      İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi 

İş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Geçici iş göremezlik ödeneği, günlük kazancın üçte ikisidir. İş kazası nedeniyle bağlanması gereken gelirlerin talep edilmeyen kısmı, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar.  Bu  durumda olanların gelirleri, söz konusu 5 yıl geçtikten sonra yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlar. Haklı bir sebebe istinaden ve ispat etmeleri koşuluyla Kuruma başvuruda bulunmayanlar için böyle bir durum söz konusu değildir.

19.03.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM