YAZARLARIMIZ
Özgür Erdursun
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
erdursun@hotmail.comMali Müşavirlerin İdari Para Cezaları İle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Yapması Gerekenler

5 Aralık 2017 Salı günü yayınlanan 30261 sayılı resmi gazetede Sosyal Sigorta İşlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle 28. Maddeye ek madde 4 eklenmiştir. Burada meslek mensuplarının sorumluluğu belirtilmiştir. Özellikle ‘’ İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter,belge ve bilgiler için meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.

Sorumluluk kanuna göre ‘’ Düzenledikleri muhtasar ve hizmet prim beyannamesinde yer alan bilgilerin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin kurumca veya yetki adli mercilerce tespit edilmesi olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybında,gecikme cezasından,gecikme zammında,idari para cezalarından ve kanunun 96.Maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur’’. Yoğun olan iş yükü nedeniyle nefes almadan çalışan Mali Müşavirler bu yönetmelikle kendilerine yüklenen bu riskleri azaltmak için daha da yoğun çalışmak zorunda kalacaklar. Yönetmelikte bahsedilen sorumluluktan ve idari para cezalarından etkilenmemek için , aşağıda belirtilen işleri muhakkak ve titizlikle yapmalıdır ;

  1. İşe Giriş bildirgeleri hazırlanırken  İşveren tarafından işçinin hangi tarihte işe başlayacağı,hangi meslek koduna uygun işte çalışacağı,AGİ hariç net ücretinin ne kadar olacağı muhakkak işveren tarafından yazılı ve imzalı olarak Mali Müşavirine mail,kısa mesaj yazılı tutanak gibi yollarla intikal ettirmelidir.
  2. İşten Ayrılış bildirgesi hazırlanırken  İşveren tarafından işçinin hangi tarihte işten çıktığı işten ayrıldığı tarihe kadar kaç gün çalıştığı ,ayrılış nedeni,son ücreti,varsa mesaisi muhakkak işveren tarafından yazılı ve imzalı olarak Mali Müşavirine mail,kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla intikal ettirmelidir.
  3. 01.01.2018 tarihinde sigorta ve muhtasar bildirgeleri tek bildirim ile aylık hizmet prim bildirgesi ile sadece vergi dairesine bildirilecektir. Bildirim hazırlanırken çalışanların puantajları işverenden yazılı imzalı olarak mali müşavire bildirilecektir. Mali Müşavirlerde bu yazılı imzalı puantaj kayıtlarına göre bordro ve hesap pusulalarını hazırlayıp tekrar işverene gönderecektir. Daha sonra işverenin bu hazırlanan belgeleri işçilere imzalatılıp imzalatmadığı kontrol edilecektir ve imzada eksiklikler varsa tamamlanması istenecektir.
  4. Çalışanlar gerçek maaşlarından gerçek meslek kodlarından bildirilmemiş ise ve mali müşavirin elinde yazılı belge olmaması durumunda işçinin şikayetinde mali müşavirlerinde sorumlu tutulacağı yönetmelikte açıkça belirtilmemişse de yönetmelikte belgelere uygun olmayan kayıtların mali müşavirlerce sorumlu olacağı belirtilmiştir.

12.12.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM