YAZARLARIMIZ
Özgür Akkaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ottimo Yönetim Danışmanlığı ve Müşavirliği A.Ş.
ozgur_akkaya@ismmmo.org.trFinansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına “Yatırım” Kavramı Açısından Bir Eleştiri (03.09.2021)

Denetim Sırasında Kesin Olarak Satıldığı Maddi Delillerle Tespit Edil(e)meyen Bir Malın Satılmış Olabileceği Düşüncesinden Hareketle Tarhiyat Yapılabilir Mi? (01.09.2021)

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının Kararnamesiyle Artık “Kooperatifler” De Devlet Denetleme Kurulu’nun Denetim Sahasına Dahil Edilmiştir (27.08.2021)

Müfettiş Raporlarının İcrailiği Üzerine İdare Hukuku Açısından Bir Değerlendirme (17.08.2021)

Hiç Tasdik Ettirilmeyen Defterlere Kaydedilen Belgelerin KDV İndirimine Tabi Tutulabilmesi Bir Şartla Mümkündür! (09.08.2021)

Şirketlerde Asimetrik ve Simetrik Bölünme ve Evlenme İşlemlerinde Özellik Arz Eden Durumlar (04.08.2021)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Destekler, Muafiyetler ve Vergi Uygulamaları (29.07.2021)

Mülki Sınırlar Dışında Yapılan Ticaret ve Malın Millileşmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir? (26.07.2021)

529 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinin “Sahte Belge Düzenleme” Yönünden ve Mali Suçları Araştırma Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (14.07.2021)

Mülki Sınırlar Dışında Yapılan Ticaret ve Malın Millileşmemesi Durumunda BA-BS ve KDV Beyannamesi (13.07.2021)

Kaya Gibi Bir Problem: Sahte Belge Düzenledikleri “Soyut” Delillerle Tespit Edilenlere %2 Komisyon Geliri Tarhiyatı Yapmak! (06.07.2021)

Altıncı Bölgedeki İller Yatırım Yönünden Nasıl Kalkındırılır? (29.06.2021)

Büyüme - Kalkınma - Orta Gelir Tuzağı Kavramları Üçgeninde Türkiye İktisat Politikaları ve Vergi Sistemi (1) (22.06.2021)

İthalat Sırasında Gerçek Bedel Üzerinden Değil De İdare Tarafından Belirlenen Bedel Üzerinden “Fazla” Tahsil Edilen Katma Değer Vergisinin İadesi Yapılabilir Mi? (17.06.2021)

Hesap Uzmanları Kurulu Komisyonu Kararları Işığında Holding Şirketlerde Karmaşık Bir Konu: Banka Kredileri (10.06.2021)

İnşaat ve Onarım İşlerinden Kesilen Vergiler İşin Zararla Sonuçlanması Halinde Mükellefe İade Edilebilir Mi? (07.06.2021)

Belediye Denetim Komisyonunun Yapısına Eleştiriler ve Bir Öneri (24.05.2021)

Holdingleşen Yapılarda Kaç Şirket Olmalı? Doğru Bilinen Yanlışlar! Holding Mevzuatı (2) (17.05.2021)

Holdinglerde Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Konusu ve Öneriler (1) (10.05.2021)

Hukuk Tekniği Açısından “Defter ve Kayıtlarda Hesap Ve Muhasebe Hileleri Yapmak” Suçunu Anlamak! (05.05.2021)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının Kararnameleri Işığında Risk Analiz Genel Müdürlüğü’nün Yapısı (26.04.2021)

Vergi Usul Kanunu 153/A’nin Hukukiliği Üzerine Değerlendirmeler (19.04.2021)

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumuna Başvurulabilir Mi? (12.04.2021)

Bilgisayar Kayıtlarında Olupda Fiziki Deftere Kaydedilmeyen Katma Değer Vergisi İndirim Konusu Yapılabilir (Mi) (07.04.2021)

Haklarında Sahte Belge Düzenleme Şüphesi Bulunan Mükelleflere İlk Önce Yoklama Tutulmaldır! (17.03.2021)

Şireketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı (09.03.2021)

Kurumsal Yönetim Bağlamında İnsan Kaynakları Departmanı Denetim Planlaması (2) (04.03.2021)

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Genel Giderlerin Dağıtımında Genel Esaslar (03.03.2021)

İnşaat Hukuku Önemli Konular Yazı Dizisi (1) (01.03.2021)

Kurumsal Yönetim Bağlamında İç Denetim (1) (23.02.2021)

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? (16.02.2021)

Özlük Dosyasındaki Eksikliklerin Doğurabileceği Sonuçlar Nelerdir? (10.02.2021)

GÜNDEM