YAZARLARIMIZ
Osman Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
osman.ozdemir@ekodenetim.com.trSiteler, Apartmanlar Ortak Alan Gelirleri Vergileme

Öncelikle Tüzel kişiliğe sahip olmayan Site yönetimi, Apartman Yönetimi gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmuyor, diğer taraftan ortak kullanıma mahsus yerlerin mülkiyeti de site yönetimine ait değildir. Bu açıdan site yönetimi olarak maliyeye karşı konu özelinde bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Ortak Alan Nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. Maddesi doğrultusunda site veya apartman içerisinde ayrıca sahibi olmayan,  gelirleri site veya apartman yönetimine bırakılan ticari alanlar,  bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvaletler ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve hava gazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, hava gazı ve elektrik tesisleri ve aynı zamanda telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri apartmanlara ait ortak yerler olarak sayılabilmektedir

Ortak Alan Geliri Kime Aittir?

Ortak alanların sahipleri kat malikleri olup kiraya verilip elde edilen net gelir veya bedelsiz tahsis edilmesi halinde emsal değer üzerinden elde edilen gelirler kat maliklerinin geliri sayılır ve GVK’nun ilgili maddelerine göre vergilendirilmelidir. Bu gelirlerin genel olarak site veya apartman yönetimince giderlerin karşılanmasında kullanılması bir başka deyişle maliklerin hesaplarına intikal etmemesi hali vergilendirilmesini engellemez.

Ortak alanların kiraya verilmesi, reklama yönelik yapılan ilanlar gibi gelir unsuru oluşturup elde edilen kazançların tamamı arsa payları oranında her bir kat malikinin kazancıdır.

Gelir Vergisinin Muhatabı Kimdir ?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde “bu maddede yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ortak alanlar kaynaklı elde edilen toplam gelir kat maliklerine arsa payları oranında dağıtım yapılmak suretiyle elde edilen tutar her bir kat maliki için ‘Gayrimenkul Sermaye İradı’ olup beyana tabidir.

Elde edilen gelirleri iki sınıfa ayırmak gerekir.

1- Ticari işletmelere kiraya verilen, kiralanan yer ile alakalı vergi mükellefi kiracı tarafından stopaj ödenen yerlerden elde edilen kira geliri:

2021 yılına isabet eden toplam kira gelirleri üzerinden, kat maliklerine arsa payı oranında dağıtım yapıldığında 53.000 TL tutarını aşan gelire sahip malikler kendi yıllık gelir vergisi beyanlarında gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edecektir.

2- Herhangi bir stopaj kesintisine tabi tutulmayan, vergi mükellefi olmayan kişilerden elde edilen kira geliri, vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın elde edilen reklam vb. gelirler:

2021 yılına isabet eden toplam gelirlerden, kat maliklerine arsa payı oranında dağıtım yapıldığında 2.800 TL tutarını aşan gelire sahip malikler kendi yıllık gelir vergisi beyanlarında gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edecektir.

KDV açısından Sorumluluk Var mıdır?

GVK’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV Kanunu 1/3-f  maddesine göre KDV’ye tabidir. Ancak KDV Kanunu’nun 17/4-d maddesine göre, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

Ortak alanlar bakımından Site ve Apartman yönetiminin, kat maliklerinin KDV mükellefiyeti olmadığından KDV açısında sorumluluk bulunmamaktadır. Gayrimenkul bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı ise kiralama sonucu elde edilen gelirler ticari hasılata ve KDV hesaplanmasına konu olacaktır.

Bu makale SMMM DEMET SEZGİN ile birlikte hazırlanmıştır.

15.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM