YAZARLARIMIZ
Ömer Selim Koraltürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
omerkoralturk@hotmail.comBorç Hesaplarının Değerlemesinde Olumsuz Kur Farkları

Uygulamada yabancı paralı borçların değerleme işlemlerinde olumsuz kur farklarının 656 Kambiyo Zaraları Hesabına kaydedildiği görülmektedir. Acaba yabancı paralı borç hesaplarının değerleme işlemleri neticesinde meydana gelen olumsuz kur farklarının tek düzen hesap planına göre 656 nolu Kambiyo Zaraları Hesabında izlenmesi doğrumu dur.

Tek düzen hesap planında, 656 Kambiyo Zaraları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan olumsuz kur farkları, yabancı paralı satış zararları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir.

Bu hesap olumsuz kur farkları açısından genel bir hesap mıdır? yoksa yabancı paralı işlemlerin değerlemesinde ortaya çıkan olumsuz kur farklarının tek düzen hesap planında izlendiği özel bir hesap var mı dır ?

656 nolu Kambiyo Zaraları hesap açıklaması her hangi bir hesap konusunda sınırlama içermemektedir. Yani tek düzen hesap planın da her hangi bir yabancı paralı hesabın değerlemesinde ortaya çıkan kur farkı bu hesaba kaydedilebilir.

Örnek: Pilehoz Ltd.Şti.’nin 31.12.2018 Tarihli Bilançosunda ki yabancı paralı mevcut alacak ve borçlarında oluşan olumsuz kur farklarının aşağıdaki gibi oluştuğu varsayılmıştır.

100 Kasa Hesabı Olumsuz Kur Farkı: 659,24

120 Alıcılar Hesabı Olumsuz Kur Farkı: 125,16

320 Satıcılar Hesabı Olumsuz Kur Farkı: 950,15  

300 Banka Kredileri Olumsuz Kur Farkı: 1.500,43

400 Banka Kredileri Olumsuz Kur Farkı: 750,14

………………………31.12.2018……………………….

100 Kasa Hesabı                                                                659,24

       656 Kambiyo Zararları                                      659,24

………………………31.12.2018 ……………………….                            

120 Alıcılar Hesabı                                                             125,16

      656 Kambiyo Zararları                                        125,16

……………………. 31.12.2018 ……………………….

320 Satıcılar Hesabı                                                            950,15  

       656 Kambiyo Zararları                                       950,15

…………………….31.12.2018………………………..

300 Banka Kredileri                                                            1.500,15                                                                                                                                                                                              

       656 Kambiyo Zararları                                     1.500,15

…………………….31.12.2018 ……………………….

400 Banka Kredileri                                                           750,14

       656 Kambiyo Zaraları                                        750,14

Yukarıda görüleceği üzere aktif ve pasif bütün hesaplarda oluşan olumsuz kur farkları ayrıt edilmeksizin 656 nolu Kambiyo Zaraları hesabına borç kaydedilmiştir.

OLMASI GEREKEN :

Dikkatimizden kaçan tek düzen hesap planında yer alana finansman giderleri hesabıdır.

Tek düzen hesap planında finansman giderleri hesabının açıklaması aşağıda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           780. Finansman Giderleri Hesabı :

İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.

Bu açıklama dikkatli bir şekilde okunduğunda işletmenin borçlandığı yani bilançonun pasifinde yer alan, 300 ve 400 lü hesap sınıflarındaki bütün hesaplara ilişkin yabancı paralı işlemlerin değerlemesinden kaynaklanan olumsuz kur farklarının finansman gideri olarak kaydedilmesini zorunlu kılar.

Özel hukuk, genel hukuk ayrımında bir konuya ait özel bir düzenleme varsa bu özel düzenleme göz ardı edilip genel hukuk kuralları uygulanmaz. Borçlanılan tutarlar ile ilgili olumsuz kur farklarına dair 780 Finansman giderleri hesap açıklamasında yer alan kur farkı düzenlemesi varlığını sürdüğü sürece 656 nolu Kambiyo Zaraları hesabı, işletmenin yabancı kaynaklar hesap sınıfları dışındaki bilanço kalemlerinde yer alana yabancı paralı işlemlerinin değerlemesinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları için kullanılabilir. 

……………………. 31.12.2018 ……………………….

320 Satıcılar Hesabı                                                            950,15  

       780 Finansman Giderleri                                   950,15

…………………….31.12.2018………………………..

300 Banka Kredileri                                  1.500,15                                                                                                                                                     

       780 Finansman Giderleri          1.500,15

…………………….31.12.2018 ……………………….

400 Banka Kredileri                                                           750,14

       780 Finansman Giderleri                                 750,14

31.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM