YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comTrafik Para Cezalarının 6736 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu Nedir?

Tarih: 23.09.2016

6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması mümkündür. Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşen TPC ler herhangi bir indirime veya ıskontoya tabi tutulmadan yasadan faydalanacaktır.

Anımsanacağı gibi trafik cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı kanunun 5228 sayılı kanunla değişmeden önceki 115. Maddesi hükmüne göre, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak ödeme süresi on gün daha uzamakta ve bu süre içinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları üç katına çıkmaktaydı. Bu çerçevede 5228 sayılı kanunun yürürlüğünden önce verildiği halde 6736 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan trafik idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir feri alacak bulunmadığından, bu alacak üzerinden Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve yapılandırılmaya üç katına çıkmış tutar esas alınacaktır. Ayrıca 5228 sayılı kanunun geçici 3. Maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce tebliğ edilen trafik ceza tutanaklarına 2918 sayılı kanunun bu kanunla değişmeden önceki 115. Madde hükmü uygulanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan 5228 sayılı kanunla söz konusu madde hükmünde değişmiş, buna göre 1.1.2005 tarihinden itibaren ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi, bir içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulaması ve bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyeceği hükümleri getirilmiştir.

Bu düzenlemeye paralel olarak, 6736 sayılı kanun kapsamında trafik ve karayolu taşıma idari para cezalarının yapılandırılmasında, cezanın tamamı ile aylık % 5 oranında hesaplanacak faiz yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak değişim tutarının toplamı dikkate alınacaktır. Ancak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı da ilgili kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçmeyecektir.

Madde kapsamına 30.06.2016 tarihi itibariyle verilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçememiş olan idari para cezaları girmekte olup, söz konusu idari para cezalarına ilişkin tutanakların ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olması halinde, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine söz konusu idari para cezaları madde kapsamında yapılandırılacaktır.

Sonuç olarak bu cezalarda herhangi bir indirim yapılmadan aynı miktar üzerinden sadece taksitlendirme yoluyla kolaylık sağlanmaktadır. Öte yandan aracın satılması durumunda bütün vergi borçları, TPC tamamen ödenecektir. Ve böylece ilişiksiz belgesi alınarak işlem yapılacaktır. Aracın muayenesi yapılacaksa bu durumda taksitlendirme yeterlidir. Borçların tümüyle ödemesi gerekmez. Alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücüler de aynı şekilde bütün cezaları tümüyle ödemek zorundadır. Bu gibi durumlarda taksitlendirme sürücü belgesinin alınmasını sağlamaz.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM