YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comAvukatlara Karşı Vekalet Ücreti Ödenmesi Sırasında Borcu Yoktur Belgesi İstenilmeyecek

Tarih: 09.03.2015


Bilindiği gibi, kamunun veya vergi dairelerinin  taraf oldukları davalarda vergi mükellefleri olan  gerçek  veya tüzel kişiler adına  lehine tahakkuk eden  karşı  vekalet  ücretleri  avukatlara normal  şartlarda ödenebilmektedir.

Açtıkları  davaları kazanan  gerçek  ve tüzel kişiler  adına  hareket eden  avukatlara mahkeme kararı ile hükmedilen  vekalet ücretlerinin  vergi daireleri tarafından  avukata  serbest meslek makbuzu mukabilinde ödemesi yapılabilmektedir.  Bu  esnada avukatlara  bağlı oldukları  vergi dairelerinden  “borcu yoktur belgesi” istenildiği  görülmektedir.

İzmir Vergi dairesi başkanlığı tarafından  yakın zamanda verilen bir özelgede  bundan  böyle  vergi dairesi müdürlüklerinin  taraf olduğu  davaların mükellefler lehine neticelenmesi sonucunda  mahkemelerce hükmedilen   vekalet ücretlerinin  avukata ödenmesi  sırasında  borcu yoktur belgesi  aranmayacaktır. [1]

Diğer taraftan,  davayı kazanan   avukatlara ödenen  karşı  vekalet ücretlerinin avukata ödenmesi  sırasında makbuz üzerinde KDV hesaplanması da  gerekmeyeceği yönünde  yargı kararları bulunmaktadır.  Gerçekten de karşı vekalet ücretlerinde KDV anlamında bir teslim ve hizmet  söz konusu  bulunmadığı  için  ortada  3065 sayılı KDVK’nun  teslim veya hizmet konusuna giren  bir durum söz konusu değildir.
[2]  


 

[1] İzmir Vergi dairesi başkanlığı tarafından  İzmir barosuna yollanan  12.01.2015 gün ve 183 sayılı yazı.

[2] İstanbul  11. Vergi mahkemesi  kararı, 14.05.2012 gün ve E:2011/1275-K:2012/1046.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM