YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comKOLL. ŞTİ. ‘nin Gayrimenkul Satışı ve İstisna

Tarih: 20.01.2015


Kollektif şirketlerin aktifinde kayıtlı  gayrimenkullerin satışında  KDV yönünden  istisna hükümleri belirli koşullarda uygulanabilmektedir.   Kollektif şirketlerin aktifinde kayıtlı  gayrimenkullerin  satışında ise kurumlar vergisi ile ilgili istisna söz konusu  değildir.
[1] 

Kollektif şirketlerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin satışında 3065 sayılı KDVK’nun 17/4-r madde hükmüne göre istisna hükmü  şöyle uygulanır:
[2]

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır. 

Yukarıda her iki kanunda ayrı ayrı ve bir birinden bağlantısız düzenlenmiştir. 

İstisna ile ilgili düzenlemenin yapıldığı iki maddede dikkat çeken konu ise maddelerin kurum şeklinde başlamasıdır. Demek oluyor ki bu iki istisnadan da sadece kurumlar yararlanacaktır. İstisnaların düzenlenmiş olduğu bu iki kanun maddesinde tereddüt oluşturan konu kollektif şirketin Kurumlar Vergisi kanununda şahıs şirketi olarak düzenlenmiş olmasıdır. 

Kollektif şirket esas itibariyle Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Şirketin kazançları ortaklar tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ayrı ayrı beyan edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu satıştan elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Gelir vergisi  uygulamasında kolektif şirket  ortakları kişisel  paylarına düşen  kısımlar üzerinden  yıllık gelir vergisi beyannamesi  vermektedir.   Kolektif şirketin  tüzel kişiliği  olsa da  her ortak  tek tek  gelir vergisi beyannamesi  verdiği için  kolektif şirketten elde edilen  kazanç kurumlar vergisine tabi olamaz. Bu nedenle de, kolektif şirketlerin  aktifinde yer alan  gayrimenkullerin satışlarından dolayı elde edilen  kazançlarda gelir vergisi yönünden herhangi bir istisna söz konusu değildir.

Bu açıklamalardan sonra kollektif şirket tarafından yapılan gayrimenkul satışında Kurumlar Vergisi istisnası uygulanmaması gerekmektedir.  3065 sayılı KDV yönünden ise, satılan gayrimenkulün  koşulları taşıması halinde 17/4-r madde hükmüne göre KDV istisna olacağı kuşkusuzdur. [3]

Öte yandan, konuyla ilgili İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından  verilen bir özelgede ise, kolektif şirket tarafından   satışı yapılan  işyeri ile ilgili  kurumlar vergisi ve KDV istisnası olamayacağı yönünde görüş verilmiştir.  Oysaki, bize göre bir kolektif şirketin aktifinde  iki yıldan  fazla kalan gayrimenkul satışından  dolayı  KDVK’nun 17/4-r maddesine göre KDV istisnası uygulanması  gerekecektir. 
[4]

 

[1] Bkz. KVK md. 5. ayrıntılı açıklamalar için bkz. ŞİBLİ Güneş,  Temel Vergi Rehberi ve Revizyon,  Suryay Yayınları, s.283. 

[2] Ayrıntılı açıklamalar için bkz.  KIZILOT Şükrü, KDV Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2012, s.1009.

[3] Gayrimenkulün kollektif şirket aktifinde  2 yıl beklemesi  ve  şirketin  bu  gayrimenkulü aktifte 2 yıl tutması  zorunludur. 

[4] Bkz. TAN Mustafa, “Kollektif şirketlerin gayrimenkul satışında KDV yok”, Dünya Gazetesi, 28.09.2007.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM