YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comGeçmişe Matuf Mükellefiyet Tesisinin Yaratmış Olduğu Hukuki Neticeler

Tarih: 13.01.2015

Vergi daireleri  tarafından  geçmişe etkili  olacak  şekilde ve resen  mükellefiyet  kaydı  açılması  çeşitli  hukuksal  sorunların  ortaya çıkmasına neden  olabilmektedir.   Bu  sorunların   en önemlisi; geçmişe yönelik  her ay  veya dönem için e-beyan  özel usulsüzlük  cezalarıdır.  Bu  cezalar,  son 5 yılı  kapsadığı şekilde  kesildiği  takdirde; yaklaşık  120.000,00 TL  civarında bir rakama   varmaktadır. [1]

Geçmişe yönelik açılan   vergi kayıtları dolayısıyla mükelleflerin   emekli olması durumunda  her ay   %15  kesilen  sosyal güvenlik  destek  primleri ve gecikme zamları  mükellefler üzerinde önemli  bir mali  yük oluşturmaktadır. 

Geçmişe etki  edecek  şekilde vergi kaydı açılması   beraberinde defter tasdiki,  ba bs formu gibi  bildirim ve beyanların  doğal olarak  verilmemesinden  dolayı da ayrıca özel usulsüzlük cezasını  gerektirebilmektedir. [2]

Sonuç olarak, vergi idareleri tarafından  geçmişe etki edecek  şekilde vergi kaydı açılmaması; açılacak vergi kayıtlarının   mükellefe önceden  tebliğ edilmesi  ve bu konuda mükelleflere süre verilmesi   hukuka uyarlı olacaktır.   Hukuk  devletinde idareler mükellefleri  geçmişe etki edecek şekilde mali yükümlülükler getirmesi    Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır.
[3]


[1] Bkz.  VUK md. 355  ve mük. 355 ve ayrıca 213 sayılı  VUK md. 257.

[2] Geçmişe yönelik  açılan  vergi kayıtları   yargı organları  tarafından  iptal edilmektedir.  Örneğin, İzmir 2. Vergi Mahkemesi  kararı, 19.08.2013 gün ve E:2013/1346-K:2013/814 sayılı karar.

[3] Bkz. Anayasa md. 73

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM