YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comNihai Tüketici Konumunda Olan Gerçek Kişilere Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi ?

Tarih: 10.01.2015

Bilindiği üzere, hiçbir şekil ve surette vergi kaydı olmayan ve nihai tüketici konumundaki gerçek kişiler adına , sadece sahte belge düzenleyicisi mükelleflerden mal ve hizmet aldıkları tespitine dayanılarak mükellefiyet kaydı açılıp, ilgili dönemlerin kazançlarının takdir komisyonuna sevk edilip edilmeyeceği tartışılmaktadır.

Konuyla ilgili çevrelerde yapılan münakaşalarda , bir kısım görüş sahibi tarafından son tüketiciler adına sahte ve muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge düzenleyicisi mükelleflerden mal almış oldukları iddiasıyla mükellefiyet kaydı açılamayacağı yönünde görüşler çoğalmaktadır.

Gerçekten de , Anayasamızın 73. Maddesinde vergi , resim, harç vb. kamusal mali yükümlülüklerin ancak kanun ile konulabileceği , yine kanun ile değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği hükmü altına alınmış bulunmaktadır. Bu durumda “verginin yasallığı ilkesi” hareket noktamız olacağı için meselenin çözümünde aslında “verginin yasallığı ilkesi” ön plana çıkmaktadır.

Bu prensip , vergi, resim ve harçlara ilişkin yükümlülüklerin yasayla düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, “verginin kanuniliği ilkesi” yalnız vergi alacağının kanunla konulmasını değil, mükellefiyetin ve vergilendirme sürecine ilişkin usullerin de kanunla düzenlenmesini gerektirmektedir.

Bu yasal hükümler karşısında vergi daireleri tarafından nihai tüketiciler için sahte fatura düzenleyicileri tarafından satılan malzeme ve hizmet karşılığında fatura aldıkları için kendilerine vergi kaydı açılamaz. Keza , “vergi dairelerince gerçek durumun ortaya konulması suretiyle vergiyi doğuran olayın, mükellefin ve vergi alacağının tespitinin sağlanması ve bu doğrultuda işlem tesis edilmesi esastır. Bu çerçevede, bahsi konu olayda, hiçbir şekilde mükellefiyet kaydı bulunmayan nihai tüketici konumundaki gerçek kişiler adına, sadece sahte belge düzenleyicisi mükelleflerden mal aldıkları tespitine dayanılarak mükellefiyet tesis edilip takdire sevk edilmeleri mevzuata uygun olmayacaktır”[1] şeklinde Maliye Bakanlığı tarafından görüş bildirilmiştir.  


[1] Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2014 gün ve 39283 sayılı yazıları

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM