YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comKDV’de İşlemlerin Gerçekliliğinin Kanıtına İlişkin Olarak Düzenlenebilecek Tespit Raporları

Bilindiği gibi, son yıllarda mükellefleri ile vergi daireleri arasında; bir faturanın gerçek olup olmadığı konusunda, fatura kapsamında ki malzeme veya hizmetin alınıp alınmadığı, bedelinin ödenip ödenmediği, vs. konularda idareye karşı ispat açısından çeşitli kanıt araçları ileri sürülebilmektedir. Hatta bu konularda işlemin gerçek maliyetinin saptanmasına ilişkin özel amaçlı lokal bir rapor yazılabilir. Özellikle işlemlerin gerçekliliğinin ispatına ilişkin olarak KDV uygulama genel tebliğinde yapılan bazı düzenlemeler neticesinde özel amaçlı YMM raporlarının devreye sokulması ilgili çevrelerde tartışılmaktadır.  

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren “KDV Uygulama Genel Tebliği” kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller olarak özel amaçlı YMM raporu düzenlenmesi olanağı getirilmiştir. [1]

Bu itibarla, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E. Özel Esaslar. 5. İşlemlerin Gerçekliğini ispat” başlıklı bölümünde, 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ile bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması mümkün olduğu belirtilmiştir.(2)

Bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak, bahsi geçen Tebliğ ile; düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkanı getirilmiştir. Tebliğde işlemin taraflarının, ilgililerin ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerektiği ifade edilmiş, ancak rapor için özel bir belirleme yapılmamıştır.

 Bu itibarla, belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller sunmak isteyen mükellefler özel amaçlı YMM Rapor sunabileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan tespitlerin ve ispat edici belgelerin YMM Rapor eki yapılan onaylanmış örneklerinin de söz konusu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi dairesine ibraz edilerek değerlendirmeye sunulması mümkündür. Maliye Bakanlığı yeniden bir genel tebliğ daha yayınlamış ve bu uygulamadan hemen bir gün sonra özel amaçlı işbu YMM raporlarının vergi dairesine sunulması ile ilgili uygulamayı ortadan kaldırmıştır.(3)

Sonuç olarak, mükellefler tarafından yukarıda yer verilen konularla ilgili vergi dairesine sunulmak üzere YMM‘ler tarafından düzenlenecek olan özel amaçlı rapor ile sahte fatura kullanımı ile ilgili kolaylaştırıcı çözümler getirilerek işin mahiyeti rapor ile tespit edilebilir. Örneğin; mükelleflerin malzeme alışlarını yaptığı fatura mukabili ödemelere ait müşteri çeklerinin ciro edilerek ödenmesinde özel amaçlı rapor kullanılabilir. Başka bir ifadeyle mükelleflerin ciro ettikleri müşteri çeklerinin ödeme yaptığı faturalar ile ilişkilendirilmesi sonucunda ödemenin tevsiki konusunda özel amaçlı YMM raporları meseleyi aydınlatabilir.

 


[1] Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı, 14.08.2014 gün ve 82962 sayılı yazı

(2) Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul VD Başkanlı’ğına yollanan 08.04.2008 gün ve 36254 sayılı yazıları

(3) Bkz. KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğ seri no 1, RG:16.10.2014 gün ve sayı 29147, bölüm:4/E-5/4.ncı paragraf 2.cümle
 

09.12.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM