YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comÖdeme Emrine Karşı Açılan Davadan Feragat ve Torba Yasa Olanağı

Bilindiği gibi, 6552 sayılı torba yasa hükümlerine göre davacı durumda olan vergi mükellefleri yargılamaları kesinleşmediği sürece 6552 sayılı kanunun md. 73 hükmüne göre yapılandırmadan faydalanması olanaksızdır. [1] Diğer bir ifadeyle, vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı açılmış davalar yönünden davadan vazgeçilse bile torba yasadan yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, açılan davaların ödeme emrine karşı açılmış olması halinde bu tip davalardan feragat edilmesi koşuluyla torba yasa kapsamına sokmak mümkündür. Tarhiyat aşamasında vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı açılan davalar kesinleşmediği sürece torba yasa kapsamına girmez.

Torba yasa kapsamına giren ve ödeme emrine karşı açılmış davalar, süreci ve mercii ne olursa olsun bu davalardan feragat edilerek Ek:1/A dilekçesinin (3) nüsha düzenlenip ve ilgili tablolarını doldurulması ile bu davalardan vazgeçilmesi mümkündür. Bu şekilde, düzenlenen EK:1/A dilekçesi vergi dairesine verilmesi halinde torba yasadan faydalanmak mümkün olacaktır.

Ödeme emrine karşı açılan davalar ile ilgili torba yasanın md. 73 hükmüne göre feragat edilerek yasadan faydalanılması durumunda mükelleflerin ne gibi bir avantajı olur;

1)  Öncelikle vergi aslı yönünden ve vergi ziyaı cezaları yönünden herhangi bir indirim veya af söz konusu değildir.

2)  Davadan feragat edilmesi halinde; gecikme zammı ve gecikme faizi yönünden önemli indirim ve avantajlar söz konusudur.

3)  Ödeme emri içeriğinde yer alan kamu alacakları toplanarak talep edilen azami taksit süresi olan (18) eşit taksit, yani (36) aya bölünerek ödenme olanakları sağlanır.

4)  Davadan cayıldığı için ücreti vekalet ücretleri hazineye ödenmez.

5)  Yine davadan vazgeçildiği için ödeme emrine karşı açılan davalarda kaybedilme risk cezası olan %10 haksız çıkma zammı alınmaz.

6)  Davadan vazgeçen mükellef kamu ihalelerine veya herhangi bir kuruma borcu yoktur kağıdı sunacaksa, vergi dairesi kendisine “temiz kağıdı” veya “borcu yoktur belgesi” verir.

7)  Açılan dava kapsamında vergi dairesinde önceden konulmuş haciz veya teminatlar var ise, bu teminatlar pey der pey (bölünebilir olanlar) yani kısım kısım ödeme nispetleri dahilinde hacizler fek edilir.

Son söz;

Tarhiyat aşamasında olmayıp, ödeme emri aşamasında veya haciz aşamasında vergi yargısında açılan davalar aşaması ne olursa olsun, bu davalardan feragat edilerek yürürlüğe giren torba yasa hükümlerine göre 01.12.2014 tarihine kadar bu davalardan vazgeçme olanakları araştırılmalıdır.


[1] Bkz. 6552 sayılı torba yasa 1 seri no.lu genel tebliği 27.09.2014 gün ve 29132 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarhiyat aşamasında açılan vergi davaları torba yasa kapsamına girmemektedir.

22.10.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM