YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comVergi Dairesi Avukattan Müvekkili İle İlgili Bilgi İsteyip/ İstemeyeceği: Bir Yargı Kararının Analizi

213 sayılı VUK  148 md. ve mük.md. 355 kapsamında  avukattan bir müşterisi ile ilgili olarak  vergi dairesi  bilgi talep etmiştir.   Buna karşılık  avukatın   vergi ve  müşteri bilgi mahremiyeti  nedeniyle konuyla ilgili  bilgi veremeyeceği yönünde idareye yanıt  vermiştir.   Bunun  üzerine vergi dairesi  ilgili   avukata bilgi vermediği iddiasıyla 213 sayılı VUK md.148  ve yine mük md.355 hükmüne göre  özel usulsüzlük cezası  tarh ve tebliğ etmiştir.

Konu vergi yargısına intikal etmiştir.  Vergi yargısı tarafından  verilen karar ve bunun  dayandığı gerekçelere göre kesilen ceza iptal  edilmiştir.  Vergi mahkemesi kararının  hüküm  fıkrası kısaca şöyledir:

“Somut olayda; idarenin  kamu  gücünü kullanarak  bulabileceği bir bilgi için çeşitli yasalarda sır saklama  yükümlülüğüne yer verilen avukattan   sır saklama yükümlülüğüne aykırı  bilginin istenilmesinde, bilgi verilmemesi nedeniyle de kesilen özel usulsüzlük cezasında  hukuka uyarlılık  görülmemiştir.” 

Açıklanan  nedenlerle davanın  kabulüne karar  verilerek  dava  konusu  edilen  özel usulsüzlük cezası  kaldırılmıştır.[1] 

Sonuç:

  1. Vergi daireleri avukat,  mali m üşavir, vb serbest meslek  erbabından müşterileri ile ilgili, “sır veya mahrem” konularda  bilgi istememesi gerekir.
  2. Vergi idaresi  tarafından  VUK md.148 bağlamında istenilen bilgilerin   gelir idaresi  arşivinde veya  mükellef tarh  dosyasında mevcut olmayan  ve  meslek  mensubu  veya avukatın  müşterisi açısından  “sır kapsamında olmayan”  bilgi  olmaması  gerekir.
  3. Bilgi sorma yazılarının  gerek içerik  ve gerekse usul  açısından  doğru  muhataba ve  usule  uygun  bir şekilde  tebliğ edilmesi  gerekmektedir. 
  4. İçinde bulunduğumuz 2017 ve izleyen  yıllarda  gerek  vergi dairesinin  ve gerekse  vergi
  5. mükelleflerinin kamu  gücünü kullanarak  bilgisayar  teknolojisinde kolaylıkla erişebileceği  bilgi ve belgeleri  mükelleften   gereksiz yere standart  yazılarla  VUK 148 md hükmüne dayanarak  talep etmemesi  esastır.  Çünkü günümüz koşullarında  bir ticaret  sicil  gazetesi,  pay devri, hisse  satışları, ticaret sicil bilgileri, sicil tasdiknamesi, karar  örnekleri vs bilgiler veya belgeler vergi idaresi ile ilgili  ticaret sicil müdürlükleri arasında  e-mail ortamında  kolaylıkla  elde edilebilmektedir.  Hele hele son yıllarda  bütün kamu  kurumlarının    KEYS  sistemine geçmesi ile  birlikte  birçok bilgiler iki kurum  arasında kolaylıkla elde edilebilmektedir. 

[1] İzmir 1. Vergi Mahkemesi kararı, 5.6.2017 gün ve E:2016/1526-K:2017/659 sayılı kararları.

10.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM