YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comYıllık Harçların 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Ödenmesi

2020 yılı içerisinde (1-31 Ocak) ödenecek harçlar hakkında R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Harçlar Yasasına göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları,imalat ruhsatları, tezkere, vesika ve ruhsat harçları , Gümrük Yasasına göre verilen ruhsat harçları, denetim ve yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları, elektrik üretim ve lisans harçları,teknik muayene harçları ….. gibi harçlar 31 Ocak 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Söz konusu harçlar, 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 2020 yılında uygulanacak maktu harçlar 2019 yılı baz alındığı takdirde %20 nispetinde yeniden değerleme oranına göre arttırılmıştır.

Yıllık harçların ödenmesiyle ilgili kurallar kısaca aşağıda olduğu gibidir;

  1. Harçlar Yasası mad. 113 hükmüne göre; harçlar her yıl 31 Ocak tarihine kadar  gerçek veya tüzel kişilere tebliğ edilmeden otomatik olarak tahakkuk eder.
  2. Harçlar mükellefe ayrıca tebliğ edilmez.
  3. Harçlar gelir ve kurumlar vergisi mevzuatına göre gider yazılarak muhasebeleştirilir. (GVK mad. 40)
  4. Harç makbuzları ilgili kurumlara dilekçe ekinde iletilmelidir.
  5. Harçların ödenmesiyle ilgili olarak bankalar veya ilgili vergi daireleri veya malmüdürlükleri yetkilidir.
  6. Harçlar ödenmediği takdirde işlem yapılmaz. Daha sonra vergi daireleri gecikme zamlı ve cezalı olarak mükelleften bu harcı takip ve tahsil eder.
  7. Harç ödendikten sonra ilgili işlemler vize, ruhsat alınması, işleme devam edilmesi mümkün hale gelir.
  8. Harçlar ödenmediği takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan hizmet alınamaz.
  9. Harçların takip ve tahsili büyük illerde harçlar tahsili ile ilgili özel vergi daireleri tarafında yerine getirilmektedir. Ödenmeyen harçlar nedeniyle muhatapların banka hesapların e-haciz işlemleri uygulanabilmektedir.

Buna göre; 2020 yılında uygulanacak bazı harçlar sınırlı olarak aşağıda gösterilmiştir.

 2019 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları.

Aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 85 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Konsolosluk Harçları ile TC Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 3,470

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,680

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,510

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,460

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,360

Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

olarak belirlenmiştir.

14.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM