YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com6552 Sayılı Yasaya Göre Sermayelerini Artırmayan Şirketler İçin Yeni Bir Ek Süre Olanağı

Tarih: 17.09.2014

Bilindiği gibi, limited şirketler yönünden asgarî sermayenin 10.000,00-TL ‘ye çıkarılması, anonim şirketler açısından ise asgarî sermayenin 50.000,00-TL ‘ye çıkarılması zorunluluğu 14.02.2014 tarihinde sona ermiştir.

Bazı şirketler, 14.02.2014 tarihine kadar bu sermaye şartını şu veya bu nedenlerle yerine getirememişlerdir. Dolayısıyla bu gibi şirketlerin temsili aşamasında, kredi talebi sırasında, vergi daireleri ile işlemleri sırasında bazı problemler ortaya çıkmıştır.

6552 sayılı yasanın md. 134 hükmüne istinaden getirilen yeni hüküm kısaca şöyledir ; madde hükmüne göre TTK ‘nun geçici 10. Madde olarak ekleme yapılarak problem çözümlenmiştir. Böylece, 11.12.2014 tarihine kadar asgarî sermaye artırımı koşulu yerine getirildiği takdirde bu şirketler faaliyetlerini devam ettirebileceklerdir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – 14.02.2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.”

Madde hükmüne göre;

1) Limited şirketler mevcut sermayelerini 10.000,00-TL ‘ye çıkarma konusunda (3) ay içerisinde müracaat ederek Ticaret Sicil ‘e gerekli evrakları sunup, sermaye artışlarını tescil ve ilan ettireceklerdir. (2 nüsha karar, tadil tasarısı, mali müşavir raporu, Ziraat Bankası ‘ndaki rekabet kurulu hesabına; on binde dört dekontu)

2) Anonim şirketler açısından mevcut sermayenin 50.000,00-TL’ ye tezyidi işlemlerinin (3) ay içerisinde yerine getirilmesi (karar, tadil tasarısı, mali müşavir raporu, on binde dört ait dekont) gerekmektedir.

Sonuç olarak, sermaye artışını çeşitli nedenlerle bu tarihe kadar yerine getirmemiş olanlar yönünden yeni bir fırsat çıkmış bulunmaktadır. 6552 sayılı yasanın md. 134 hükmüne göre (3) ay içerisinde ilgili şirketler bağlı bulundukları ticaret siciline müracaat ederek gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek sermaye artışlarını tescil ve ilan ettirip, şirketlerini güncellemiş olacaklardır. Böylece şirketler münfesih olma riskini atlatıp, faaliyetlerini yerine getirmiş olacaklardır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM