YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comİhtirazi Kayıtla Düzeltici Beyanname Verilmesi ve Şüpheli Sorunlu Faturaların Geri Çekilmesi

Bilindiği  gibi son zamanlarda vergi dairelerinden  mükelleflere yazılar tebliğ edilerek  bu yazılar içersinde mükelleflerin  kullandığı  faturaların  sahte fatura olduğu   ve bu  faturaların  kayıtlardan  çıkartılarak ilgili  KDV, geçici vergi, kurum, gelir ve diğer  ilgili  beyannamelerin  düzeltilmesi  gerektiği  tebliğ edilmektedir.

Uygulamada vergi daireleri  mükelleflere yazı tebliğ etmeyip, pratiklik  açısından telefonla mükellefleri  arayıp,  bu durumu  izah edip, problemli  faturaları  geri çekerek  düzeltme beyannamesi  verilmesi  gerektiğini şifai olarak  söylemektedir.

Bilindiği gibi,  Türkiye çapında sorunlu  faturalar  çığ  gibi büyüyerek bütün iş alemini sarmış durumdadır.  Yazılan  bir “vergi tekniği raporuna” istinaden Türkiye çapında  o mükelleften mal  alan  bütün mükellefler  özel esaslara alınmaktadır.  Ayrıca, özel esaslara alınan mükelleflerden mal  alanlar da  ikinci aşamada  KOD’a alınarak bunlar da aynı şekilde özel esaslara geçirilmektedir.  Böylece,  ikinci ve üçüncü seviyede  özel  esaslara alınan firmalardan  mal  alanların  KDV beyannamelerinin düzeltilmesi talep edilmektedir.  (Müfettişler tarafından düzenlenen  raporların  ekinde  özel esaslara alma tablosu eklenerek, buralarda rapora ilişkin bilgiler, hakkında  rapor düzenlenen  mükelleflere ilişkin bilgiler ve ayrıca rapora istinaden  özel esaslar kapsamında alınacak mükellefler ayrıntılı olarak belirtilmektedir)

Yukarıda yer verilen problemlerin   çözümlenebilmesi için  KDV beyannamesinin  VEDOP  sistemine girilerek, “ihtirazi kayıtla düzeltilip”  bu  düzeltme neticesinde alınan  tahakkuk  fişlerinin 30 gün içerisinde yargıya taşınmasında yarar olacaktır.  Ayrıca bu konuda  vergi dairesine düzeltme yapılmadan  önce ayrıntılı bir dilekçe verilmesi gerekecektir. 

Düzeltme sonucunda çıkan tahakkuk  fişleri ve üzerinde yer alan  ilgili  vergiler  yargıya taşınarak  sorun bir ölçüde  çözümlenmiş  olabilecektir.   Bu  aşamada  ödeme belgeleri, banka dökümleri ve diğer evrakların da dilekçe ekinde vergi dairesine verilmesi  gerekecektir. Kon ile ilgili  yargıya intikal eden emsal bir olayda, mahkeme açılan davayı kabul ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. (Bknz; 08.10.2018 gün ve Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Kararı, 2018/330)

31.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM