YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comİşe Başlamada Sanal Ofis

Bilindiği gibi, gerçek  ve tüzel kişilerde  işyeri 213 sayılı VUK’nun 156.maddesinde düzenlenmiştir.  VUK’nun  kabulünden  sonra  neredeyse 56 yıl geçmiştir.  Yasanın  yürürlüğe girmesinden  sonra mükelleflerin  iş yapma biçimleri,  işyeri ve diğer ticari organizasyonlarda önemli  gelişmeler yaşanmıştır.   Geldiğimiz  yıllarda  mükellefler  vergiye tabi faaliyetlerini  sabit bir işyeri yerine daha farklı mekanlarda sürdürebilmektedirler.   Örneğin,  vergiye tabi faaliyetini  bir mükellef homeofis şeklinde bir mekanda sürdürebileceği gibi sanal  ofislerde de vergiye tabi  faaliyetlerini icra edebilmektedir.

Özellikle  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antep gibi büyük kentlerde birçok  vergi mükellefi özellikle  pazarlama, danışmanlık, serbest meslek  faaliyetleri, müşavirlik vb. faaliyetlerini sanal ofislerde  başarılı olarak  icra edebilmektedirler.  Sanal ofislerde  günün koşullarına uygun  her türlü iletişim araçları, telefon, faks,  sekreterlik  hizmetleri, bilgisayar vs. hizmetler düzenli olarak  gerçekleştirilebilmektedir.  Sanal ofislere  her türlü tebligat ve  vergi  ve hukuki  anlamda  hüküm ifade eden  birçok  tebligatlarda  yapılabilmektedir.   Özellikle 2016 yılından  itibaren  gerçek ve tüzel kişilerde e-tebligatın  zorunlu hale getirilmiş  bulunması  nedeniyle  fiziki ortamda tebligat neredeyse geçmişte kalmaktadır.

Günümüzde ticari ve birçok  vergisel faaliyetler fiziki bir işyeri, sabit bir işyeri açmak  yerine  daha çok teknolojinin  sunduğu olanaklar içeren   sanal ofislerde  gerçekleştirilebilmektedir.  Özellikle serbest meslek  işi üreten  birçok  serbest meslek  erbabı home ofis veya sanal ofislerde  faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.  Sanal ofislere ödenen   kiralar, elektrik, su,  telefon ve diğer yönetsel  giderler vergi uygulamasında GVK md.40  hükmüne göre giderleştirilebilmektedir.  Sekreterya  hizmetleri ile ilgili  her türlü giderler  sanal ofis yöneticisi  tarafından  kullanıcılara fatura edilmektedir.  Bunlarla ilgili  her türlü giderler ve yüklenilen KDV’ler kullanıcıları da  muhasebeleştirilebilmektedir.

Sonuç olarak, sanal  ofis sözleşmelerine istinaden  kullanılan  işyerleri için vergi daireleri tarafından  işe başlama yoklaması düzenlenebilmektedir.  Teknolojik olanakların   giderek  gelişmesi ile beraber sanal ofislerin önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşacağı izlenimi  ortaya çıkmaktadır.

Vergi usul  yasamızda yapılacak düzenlemeler sırasında sanal ofis ve home ofis gibi işyerlerinin   ilgili  156.maddeye eklenmesinde ve bu konuda Gelir İdaresini aydınlatıcı düzenlemeler yapılmasında yarar  görülmektedir.

26.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM