YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comİthal Lüks Otolar Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması İçin 31.07.2017 Tarihine Dikkat!

 09.05.2017 gün ve 30061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Yasaya göre el konulan taşıtların sahiplerine geri iade edilmesi hk. Yönetmelik gereğince ithal lüks otolar üzerindeki tedbirlerin kaldırılması için 31 Temmuz 2017 tarihi önemli bir fırsattır. Buna göre;


1-      31.07.2017 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurarak eksik ödenen gümrük vergisi tamamlanması için müracaat edilir.

2-       Ek-1 ön tespit dilekçesi doldurularak gümrük idaresine verilir.

3-       Ek-1 dilekçesi ekinde aracın ruhsat fotokopisi eklenir.

4-      Ön tespit dilekçesi üzerine Gümrük İdaresi araç ile ilgili müsadere kararı olup olmadığı araştırması yapılır. Ön tespit dilekçesi üzerine varsa başlanmış olan tasfiye işlemleri bekletilir.

5-      Serbest dolaşıma girişten sonra el konulan araçlarla ilgili gümrük idaresi (3 gün) içerisinde ilk iktisap sırasında ödenmesi gereken KDV ve ÖTV’ lerin araştırmasını yapar.

6-      İlgili vergi dairesi ile Gümrük İdaresi arasında yazışmalar yapılır.

7-      Varsa araç ile ilgili vergi incelemesi, takdir kararları beklenir. Buna göre belirlenecek matrah üzerinden ÖTV matrahı tespit edilir.

8-      İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleşmesi halinde, aracın ithalatında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi üzerinden; serbest dolaşıma girişinden sonra gerçekleşmesi halinde ise vergi dairesinden alınan ödenmesi gereken özel tüketim vergisi bilgisi üzerinden, ilgili gümrük idaresince, hesaplanan %25’lik tutar ve bu tutarı ödemek üzere Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanmak için 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunulması gerektiği, dilekçe sahibine yazı ile bildirilir. Bu bildirimde dilekçeye konu araç bilgilerine de yer verilir.

9-      Müracaatçı tarafından Ek-2 dilekçe ile 31.07.2017 tarihine kadar Gümrük İdaresine başvurulur.

10-   Eksiklikler varsa Gümrük İdaresince müracaatçıya 31.07.2017 tarihine kadar bildirilir.

11-   Müracaatlar posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılabilir.

12-   31.07.2017 tarihine kadar Ön Tespit Dilekçesi cevaplandırılmamış olanlar için ayrıca “Başvuru Formu” ile başvuru yapılması şartı aranmaz. Bu kişilerin 31.07.2017 tarihi itibariyle başvuruda bulunduğu kabul edilir. Bu kişiler, Ön Tespit Dilekçelerine cevaben kendilerine yapılan bildirimlerde belirtilen tutarları 31.08.2017 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla, Kanun hükümlerinden faydalanabilir.

13-   Ödeme 31.08.2017 tarihine kadar Gümrük İdaresince tahsil edilir. Ödemeye ilişkin iki nüsha dekont araç sahibine veya umumi vekiline verilir.

14-   Aracın iadesi ilgili mahkemeden talep edilir. Ödemeye ilişkin belge ibraz edilir.

15-   Mahkemece verilen iade kararının ibrazı üzerine araç ilgiliye teslim edilir.

16-   Aracın korunması nedeni ile senelik 250,00 TL ücret alınır. Bir yıldan az olan sürelerde hesaplamalar kısmi yapılır. 

31.07.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM