YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comYevmiye Defteri Kapanış ve Aralık Tasdiki

 

Tarih: 18.05.2017

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari Defterler Başlıklı 5.kısmında incelenen
Defter tutma yükümlülüğüne göre ilgili mevzuatın 64. Maddesi’nin 3. Fıkrası hükmünde; “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” İfadesi yer almaktadır. 

6 Haziran 2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre; Yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Tebliğ hükümlerine göre mükelleflerin 2016 yılı yevmiye defterlerinin kapanışlarını, 30.06.2017 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Bu yükümlülüğe uyulmamasının 2017 yılı için yasal yaptırımı …. TL idarî para cezasıdır.

2016 YILINDA KULLANILACAK TİCARİ DEFTERLERİN ONAY İŞLEMLERİ:

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan ticari defterlerin 2016 yılı için tasdiki hakkında bu işlemlerin en geç 31.12.2015 tarihine kadar yetkili notere tasdiki zorunludur. Buna göre; 31.12.2015 tarihine kadar tasdiki zorunlu defterler aşağıda olduğu gibidir:

1-      Serbest meslek kazanç defteri,

2-      Doktorlarda protokol defteri,

3-      İşletme defteri,

4-       Yevmiye defteri,

5-      Defter-i Kebir (tasdiki zorunlu değildir)

6-      İmalat defteri,

7-      Envanter defteri,

8-      Toplantı ve müzakere defteri,

9-      Karar defteri,

10-  Çiftçi işletme defteri,

11-  Tasdike tabi sair defterler.

 

Önemli Notlar:

 

1-      Önceki yıldan yani 2016 yılından yeterli sayfaların defterlerde mevcut olması halinde 2017 yılı Ocak ayında defterler ara tasdik ile ertesi yılda da kullanılabilir.

2-      Karar defteri, Toplantı ve Müzakere Defteri gibi defterlerde tasdik her yıl yaptırılmaz. Bu defterler bitesiye kadar kullanılabilir.

 

3-      2016 yılı cirosu 2017 yılında işletme defterinden bilançoya geçmeyi gerektiren mükellefler açısından durumun 213 sayılı VUK md. 177 hükümlerine göre incelenerek buna göre, 2016 yılında tasdik ettirilecek defterlerin durumu tayin edilmelidir. Başka bir ifade ile 2016 yılındaki ciro durumu 2017 yılı için tasdik olacak defterin durumu belirler.

 

4-      2016 Aralık ayı içinde defter tasdiki ile ilgili işlemlerin ihmal edilmesi halinde 2017 Ocak ayı içerisinde bu işlemler tamamlanabilir.

 

5-      2016 yılı içinde basit usulde vergilendirilenler koşulları kaybettikleri takdirde mütakip ay gerçek usulden defter tutarak basit usulden çıkmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 17.11.2015 tarihli bir Özelgesinde: “Ticari taksi işletmesinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi iken ikinci bir ticari taksi almanız ve iki araçla ticari faaliyette bulunmanız halinde gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir. Gerçek usulde vergilendirilmeye başlama tarihinin ise ikinci bir araçla ticari faaliyette bulunulduğu nezdinizde düzenlenecek tutanakla tespit edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacağı tabiidir.“  şeklinde Özelgeleri bulunmaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM