YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comSerbest  Bölgelerde  Emlak (Bina) Vergisi

Tarih: 17.05.2017

Bilindiği gibi,  serbest  bölgelerde 1319 sayılı emlak vergisi yasasına göre  bina vergisinin mükellefi bu binanın  malikleridir.  Son yıllarda serbest  bölgelerde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına  belediye vergi daireleri  mali hizmetler müdürlüğü tarafından  bina vergisinin  tahakkuk ettirildiği görülmektedir. 

Oysaki, serbest  bölgelerde faaliyette bulunan  gerçek ve tüzel kişiler serbest  bölge kurucu  ve işletici idaresi adına  kira ödedikleri bilinmektedir. Belediyeler tarafından serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmalar adına bina vergisi mükellefiyeti açıldığını görmekteyiz. Bize göre, serbest bölgelerde faaliyette bulunan  gerçek ve tüzel kişiler adına bina vergisi tahakkuk  ettirilemez.  Buna göre,

1)      Serbest  bölgelerde yer alan arazi ve arsaların maliki   kimi zaman hazine kimi yerlerde ise serbest  bölge kurucu ve işleticisi AŞ’dir.

2)      Bilindiği gibi, 31.12.2008 tarihine kadar  serbest  bölgelere özgü vergi muafiyeti söz konusudur. 

3)      1319 sayılı yasanın ilgili hükmüne göre  serbest  bölgelerde bina vergisi yönünden  arsa malikleri  mükellef olacaktır. 

4)      Özelge ve bu mahiyetteki yazılara istinaden  serbest  bölgede emlak vergisi uygulaması  düzenlenemez. Çünkü vergi ancak yasa ile  ihdas edilir. İlgili yasalarda da kimlerin vergi mükellefi olacağı açıkça gösterilmiştir. 

5)      Ortada mevcut yasa hükmü var iken mukteza ve diğer yan mevzuata göre vergi konulamaz. (1319 sayılı yasa md.3)    

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM