YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comBelediyelere Olan Bina, Arsa ve Arazi Vergileri De, Tecil Talep Yapılabilmektedir

Tarih: 08.07.2014

Bilindiği gibi belediyeler tarafından tahsil edilen bina, arsa ve arazi vergileri hakkında 6183 sayılı kanunun md. 48 hükmüne göre tecil ve taksitlendirme hükümleri uygulanmaktadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi kanunu hükümleri gereğince ödenmesi gerekli olan bina, arsa ve arazi vergilerinin yasal süreler içerisinde ödenmesi zorunludur. Emlak vergilerinin yılda iki kez, Mayıs ve Ekim aylarında ödenmesi gerekmektedir (Bkz. 1319 sayılı yasa md. 30).

Öte yandan, 6183 sayılı A.A.T.U.K. ‘nun md. 48 hükmüne göre tahsili ve tecili gerekli olan vergi olması nedeni ile emlak vergilerinin de Belediye Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından tecil ve taksitlendirilmesi olanaklıdır. Buna göre, tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için öncelikle emlak vergisi mükellefinin çok zor durumda olması gerekmektedir. [1]

6183 sayılı kanuna md. 48 hükmüne göre tecil ve taksitlendirilmesi sırasında emlak vergisi ile ilgili mükelleflerden aşağıda bilgi ve belgeler istenilmektedir;

1)  Tecil talep formu,

2)  Mükellefin çok zor durumda olduğunu gösterir bilgiler,

3)  Tecil edilecek borcun yılı, türü ve tutarı,

4)  Tecil edilecek borcun kaç taksitle ve hangi vadelerde ödeneceği,

5)  75.000-TL üzerinde bir borç söz konusu ise ayrıca borcun kaynağı olan gayrimenkul teminat olarak kabul edilmektedir.

6)  Mükellefin iyi niyetli olması esas olup, evvelce varsa tecil talep durumunun ihlal edilmemiş olması gereklidir.

7)  6183 sayılı kanunun md. 48 hükmü gereğince Belediye Başkanlığı veya Malî Hizmetler Müdürlüğü emlak vergisi borçlusunun durumunu değerlendirip, bu borcu (3) yıla kadar tecil ve taksitlendirmesi mümkündür.[2]


 

[1] 5766 sayılı yasa ile 6183 sayılı kanunun md. 48 hükmünde yapılan düzenleme. Bkz. 06.06.2008 gün ve 26898 sayılı R.G.

[2] Bkz. 10.03.2014 gün ve 2014/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesi

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM