YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comMalî Tatilde Vergi Dava Açma Süresi

Tarih: 07.07.2014

Bilindiği gibi malî tatil uygulaması dolayısı ile vergi ve SGK açısından genel süreler uzamaktadır. Bu kapsamda vergi yargısı ile ilgili olarak da kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler yönünden dava açma süreleri de otomatik olarak uzamaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel kişi ihbarnamenin tebliğ tarihi olarak 01.06.2014 tarihi olduğunu varsayalım bu durumda, dava açma süresinin son günü, 01.07.2014 tarihi olmaktadır. Bu tarihin yani, 01.07.2014 tarihinin malî tatil süresi içinde kalması nedeni ile dava açma süresi 20 Temmuz ‘a kadar açılabilir. 20 Temmuz tarihinde sonra ise, yine bir (7) gün daha dava açma süresi otomatik olarak uzayacaktır. 27 Temmuz tarihinin de sadece bu yıla özgü olarak Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile, dava açma işlemi en geç 31 Temmuz 2014 tarihinde yapılması zorunludur. [1]

Görüldüğü üzere, malî tatil süreler açısından önemli bir fonksiyona sahiptir. Özellikle, vergi yargılaması açısından malî tatilin dava açma sürelerini uzatıcı bir etkisi olduğu söylenebilir.
[2] Malî tatile tekabül eden dava açma sürelerinde mutlak surette malî tatilin bitiminden sonra sürelerin yedi gün daha uzamış olduğu dikkate alınmalıdır.

Uzlaşma talepleri de, malî tatil döneminde etkilenmektedir. Malî tatil dolayısı ile uzlaşmalar otomatik olarak uzamaktadır. Doğal olarak uzlaşma sonrası süreçte vergi yargısına gidilip, gidilmeyeceği olanakları irdelenmelidir. Özellikle, tarhiyat sonrası uzlaşmaya varılmaması halinde (15) günlük süre içerisinde vergi yargısı olanağı dikkate alınmalıdır. Bu sürelerin, bitimi yine 1-20 Temmuz dönemlerine tekabül etmesi halinde süreler kendiliğinden (7) gün uzamış olacaktır.[3]

Bu yıl ilk kez, 5604 sayılı yasa hükmü ile malî tatil nedeni ile idarî yargılama usulü yasasının 61/1 maddesine göre, malî tatilin bitiminden sonra devreye adlî tatil başlangıç olarak girmektedir. Hal böyle olunca, süreler otomatik olarak 31 Ağustos ‘a kadar kendiliğinden uzamaktadır.[4] Bu durumu bir örnek ile kısaca özetlemek gerekirse;

1)  Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesinin 30.06.2014 tarihinde tebliğ edilen bir mükellef malî tatil dolayısı ile 01.07.2014 tarihinde tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmiştir.

2)  Uzlaşma komisyonu mükellefe 21.07.2014 tarihinde uzlaşma günü tayin etmiştir.

3)  Mükellef, tarhiyat sonrası uzlaşmaya 21.07.2014 tarihinde iştirak etmiştir ve neticede uzlaşma sağlanamamıştır. Bu durum, mükellefe yine aynı gün 21.07.2014 tarihinde, komisyon huzurunda tebliğ edilmiştir.

4)  Bu durumda, mükellef (15) gün içerisinde vergi yargısına gitmeyi planlamıştır. Vergi yargısına müracaat süresinin son günü (21.07.2014 ‘den itibaren 15 gün çalışır) 05.08.2014 tarihidir. Ancak bu tarihi 2577 sayılı İYUK md. 61/1 hükmü gereğince, adlî tatil içerisinde kalmaktadır. Dolayısı ile, vergi yargısına müracaat süresi 31.08.2014 tarihinin bitiminden itibaren (7) gün daha uzar. Bu durumda, en son dava açma süresi 07.09.2014 tarihine kadar açılabilir.

5)  Son olarak, önümüzde uzun ve sıcak bir yaz ayı nedeniyle ülkemizin de bir seçim süreci yaşaması dolayısıyla vergi yargısı bu yaz uzunca bir süre yaşayacaktır. Özellikle, idarî yargılama usulü yasasında 6545 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi 28.06.2014 tarihinden itibaren (3) ay olarak belirlenmiştir. Bu tarihin, 28.09.2014 gününde bitmesi dolayısı ile 2576 sayılı yasanın yeni 3. Maddesinde yeniden düzenlenmiş olan Bölge İdare Mahkemeleri kurulacaktır (Bkz. 6545 sayılı yasa md. 14 – 2576 sayılı kanun geçici madde 20 hükümleri)

Bütün okurlarımıza sağlık, başarı ve esenlik dolu bir yaz tatili dileğimizle….


[1] Bkz. Malî Tatil ihdası hakkında ki yasa 5604 sayılı yasa için R.G. 28.03.2007 gün ve 26476 sayı

[2] GÜRBOĞA, Erkan – ATABEY, Tuncel, “Vergi Kılavuzu”, İZSMMO Yayını, İzmir, 2008, S.13

[3] Tarhiyat sonrası uzlaşmalarda, uzlaşmaya varılmaması halinde veya uzlaşmanın temin edilmemiş olması halinde (15) gün içerisinde vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesi son tercih olarak dikkate alınmalıdır.

[4] Bkz. YÜCE, Mehmet, “Vergi Dava Rehberi”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014, S. 577

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM