YAZARLARIMIZ
Mustafa Uçar
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi
mustafaucr1983@gmail.comSosyal Güvenlik Borçlarına Yeniden Yapılandırma Geliyor

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Komisyonda görüşülerek Genel Kurula gönderilen Kanun Teklifi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlara da yapılandırma imkânı getirmekte. Kanun teklifinin genel kuruldan geçerek yasalaşması halinde 03/08/2016 tarih ve 6736 sayılı Kanun ile getirilen yapılandırmanın üzerinden daha bir yıl geçmeden yeni bir yapılandırma (af) gelmiş olacak.

Zaten 6736 sayılı Kanun ile getirilen imkanlardan maksimum yarar sağlanabilmesi amacıyla 18/01/2017 tarih ve 6770 sayılı Kanun ile 2016 ağustos ayında getirilen yapılandırmadan yaralanmak amacıyla başvuruda bulunan ancak şartları ihlal edenlere yeni imkân sağlanmış ayrıca 2017 yılı ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri 4 ay ötelenmişti. Ancak 2016 yılının çeşitli açılardan zor bir yıl olarak geçmesi, ekonominin içinde bulunduğu durgunluk ve durgunlukla mücadele için uygulanan politikalar (Teşvikler v.b.) sonucunda geçen yılın ilk üç ayında 46 milyon TL fazla veren bütçenin bu senenin aynı döneminde 14.9 milyar TL açık vermesi gibi hususlarda eklenince 6736 sayılı Kanunun üzerinden daha 9 ay geçmiş olmasına rağmen yeni bir yapılandırma Kanunu meclis gündemine geldi. Mecliste görüşülecek olan yeni Kanun Teklifi ile 6736 sayılı kanunun kapsamına giren borçların (Genel Sağlık Sigortası Primleri Hariç) 31/03/2017 tarihine kadar kesinleşmiş olanları yapılandırılacaktır. Kanun ile getirilen yapılandırma hükümleri esas itibariyle 01/07/2016 sonrasını kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun ile 2016 ağustos ayında getirilen yapılandırmaya başvurmamış olan borçlular da yeni düzenleme ile getirilen imkanlardan faydalanabileceklerdir. Ancak 6736 sayılı Kanun ile 2016 ağustos ayında getirilen imkân ile yapılandırılmış ve taksit ödemesi devam eden borçlar kapsam dışında tutulmuştur.

 


Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek

 

-Sigortalılık statülerinden kaynaklanan (4/a, 4/b, 4/c) 2017 mart ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

- İsteğe bağlı sigorta ile topluluk sigortasının 2017 mart ve önceki aylara ilişkin primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

- Yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almakta iken 4/b sigortalılık statüsünde çalışması nedeniyle ödemesi gereken 2016 şubat ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

- Özel nitelikteki inşaat ve ihale konusu işlerin 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş olanlarına ilişkin olarak bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve buna ait gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

- 2017 yılı mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olarak uygulanan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

- 2017 mart ve önceki aylara ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

 

Yapılandırma kapsamında olan borçlardır.

 


Uyulama Nasıl Olacak

 

İdari para cezaları hariç olmak üzere asıl borç tutarında bir indirime gidilmeyecek olup, asıl borcun ödeme sürelerinin bittiği tarihten Kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için Yurt içi -ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yapılacak hesaplama ile borç güncellenecek, güncellenen borcun belirlenen şekil ve zamanda ödenmesi halinde borca ait gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecektir.

 

2017 mart ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin olarak kesilen idari para cezalarında ise asıl ceza tutarlarının %50 si ödeme sürelerinin bittiği tarihten Kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için Yurt içi -ÜFE aylık değişim oranları esasa alınarak yapılacak hesaplama ile güncellenecek, güncellenen tutarın belirlenen şekil ve zamanda ödenmesi halinde asıl ceza tutarının % 50’si ile cezaya ait gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecektir.

 

Kanunun yayınlandığı tarihten önce asıl tutarları ödenmiş olmakla birlikte fer ’ilerinin (gecikme cezası, gecikme zammı v.b.) Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olması durumunda ise aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının belirlenen şekil ve zamanda ödenmesi halinde %60’ından vazgeçilecektir.

 

Yapılandırmadan yaralanmak isteyen borçluların en geç 30/06/2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine başvuruda bulunmaları gerekecektir. Kanuna göre hesaplanan borçlar borçlunun isteğine göre peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödeme halinde borcun tamamının, taksit yapılması halinde ise ilk taksitin 31/08/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. Ödemelerin taksitle yapılması halinde ise ikişer aylık dönemler halinde ödeme yapılacak şekilde en fazla 18 eşit taksitte (6-9-12 taksit) ödeme yapılabilinecektir.

 

İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcunu peşin olarak ödeyenler için gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlar yerine Yurt içi -ÜFE esas alınarak hesaplanan güncelleme tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

 

Taksitle yapılacak ödemelerde ise Yurt içi -ÜFE esas alınarak güncellenen borcun taksit sayısına göre belirlenen katsayılar ile çarpılması sonucu bulunan tutar ikişer aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir. 

16.05.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM