YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesine Göre Şirketi Devir Alan Yeni Ortakların Eski Ortakların Dönemi İçin Matrah Artırımı Yapması Halinde Yeni Oluşan Borçtan Eski Ortaklar Sorumlu Olabilir Mi?

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunun 5. mad. göre 2018 ila 2022 yılları için kurumlar vergisi ve KDV açısından matrah artırımı yapmaları durumunda, artırılan matrah artırımı nedeniyle oluşan borçlardan kimin sorumlu olacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. [1]

Somut olayda bir limited şirketi 2021 yılında devralan yeni ortak ve müdürler geçmişe yönelik şirketin 2016 ila 2020 yılları için 7440 sayılı Kanunun 5. Mad. göre matrah artırımı yapmaları durumunda sorumluluk açısından durum ne olacaktır?

Buna göre, 2021 yılında mevcut yeni ortak ve müdür şirketin eski dönemleriyle ilgili matrah artırımı yapması durumunda sorumluluk açısından yeni ortak ve müdür sorumlu olacaktır. Geçmiş yıllarda benzeri olaylar nedeniyle matrah artırımı yapan şirket sorumlu olacaktır. Dolayısıyla şirketin eski ortaklarının herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla yeni ortak ve müdürün 2021 yılı Eylül ayında geçmişe yönelik matrah artırımı yapması durumunda eski ortaklar sorumlu olmayacaktır. Ödemeler de dolayısıyla şirketin yeni ortağı ve müdürü tarafından gerçekleştirileceğinden dolayı, eski ortakların herhangi bir vergisel sorumluluğu olmayacaktır.

Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından benzeri konuda verilmiş bir Özelge de durum aşağıdaki şekilde izah edilmiştir.

“mükelleflerin …… sayılı vergi Barışı Kanununun matrah artırımından yararlanma talepleri üzerine bu Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümleri uyarınca Kanunda belirtilen dönemlere ilişkin artırılan matrahlar üzerinden vergi tahakkuk ettirilmekte olup, söz konusu tahakkukların dayanağını hususi bir kanun olan …… sayılı Kanun oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, ………. Sayılı Vergi Barışı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce limited şirketteki hisselerini devreden veya kanuni temsilcilik sona eren şahısların, matrah artırımına ilişkin hükümler uyarınca artırılan matrahlar üzerinden bu Kanuna göre tahakkuk ettirilen vergilerden sorumlu tutulmaları mümkün bulunmamaktadır.”[2]


[1] 7440 sayılı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasa resmi gazetenin 9 Mart 2023 gün 32130 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

[2] Bkz: 05.04.2004 gün ve 014913 sayılı Özelge

16.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM