YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comMatrah Artırımı Yapan Mükelleflerde: Gelir Veya Kurumlar Vergisine Mahsuben Ödenmiş Bulunan Vergilerin İadesinin Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlem

Bilindiği gibi, 7326 sayılı  kanunun 5. Maddesine göre  matrah  ve vergi  artırımında bulunan  mükelleflerin, artırımda bulundukları  yıllarla ilgili  (2016 ila 2020) olarak yıllık  gelir veya kurumlar vergisine mahsuben  daha önce ödemiş oldukları vergilerin, iadesine ilişkin taleplerinin bulunması durumunda bu  istemleri, 6/4/2004 gün ve 25425 sayılı  resmi  gazetede yayımlana n GVK GT 252’de yer alan ilkeler kapsamında neticelendirilecektir.

Öte yandan, 7326 sayılı kanun kapsamında  matrah  artırımında bulunmuş olan mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine mahsuben ödemiş oldukları  vergilerin red ve iadesi ile ilgili  istemleri ile sınırlı olmak  koşuluyla inceleme ve tarhiyat yapılabilir.

Konuyu  bir örnekle somutlaştırmak istediğimiz takdirde örneğin, 2017 yılında tevkif suretiyle 50.000 TL vergilemiş olan bir mükellefin konuyla ilgili 2017 yılında matrah  artırımı yapmış olduğunu  varsayalım.  Söz konusu  tevkif yoluyla gerçekleştirilecek iade mükellefe yapılacaktır.  Bu konuda matrah artırımı yapılmış olması  iadeye engel değildir.  İdare dilerse sadece bu  konuyla sınırlı olarak vergi incelemesi yapma hakkına sahiptir. Aynı mükellefin örneğin, 2020 yılında geçici  vergi fazlalığı nedeniyle kendisine 35.000 TL iade çıktığını  varsayalım.  Bu  mükellef 2020 yılı için matrah  artırımı  yapmış olsa dahi söz konusu geçici  verginin ödenmiş olması  koşuluyla mükellefe red ve iadesi yapılabilecektir. (Bkz. 7326 sayılı yasa genel tebliğ  seri no 1, ilgili olarak  bkz.  14/6/2021 gün ve 31511 sayılı Resmi Gazete)

22.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM