YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comDernekler Elektronik Alındı Belgesi Kullanabilecek

Bilindiği gibi dernekler üye aidatlarını  ve bağışlarını klasik alındı  belgesi ile tahsil etmektedirler.   Dernekler bundan  böyle e-alındı  belgesi ile aidat ve  bağışları e-alındı  belgesi ile tahsil edebileceklerdir.

İç işleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından  yayımlanan  6/10/2020 gün ve  2020/20 sayılı genelge kapsamında elektronik alındı  belgesi  düzenleyebileceklerdir.

5253 sayılı Dernekler Yasasının  11/1. Fıkrasında dernek gelirlerinin “alındı  belgesi” ile toplanacağı, aynı yasaya 25/3/2020 tarihinde eklenen  ek madde 2 ile de  bu  yasa ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı TMK’na göre derneklerle ilgili  her çeşit kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

9/7/2020 tarihinde dernekler yönetmeliğinin 42.maddesinde yapılan düzenleme ile alındı  belgelerinin (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşulu ile bakanlıkça oluşturulan  veya izin verilen yazılımlar  kullanılarak  elektronik ortamda da tanzim edileceği vurgulanmıştır.

Yine dernekler yönetmeliğinin 42 ila 47 maddelerinde dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılan alındı  belgelerinin şekli, kullanılması ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu  kapsamda, derneklerce gelir tahsilinde kullanılan alındı   belgelerinin basımı, dağıtımı, kontrolü ve diğer konularda yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması, kağıt kaybının  önlenmesi, hesap verilebilir, şeffaf ve etkin bir dernek yönetiminin sağlanması amacıyla alındı belgelerinin fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kullanılabilmesine olanak sağlayan  “e-Alındı Belgesi”  uygulaması, DERBİS içerisinde derneklerin hizmetine açılmıştır.

Özetle, dernek aidatları eskiden olduğu gibi klasik alındı belgelerinin  yanı  sıra kredi kartı ile de tahsil edilebileceği gibi  e-alındı belgesi şeklinde de tahsil edilebilecektir. 

18.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM