YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comAracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunmayan SMMM’nin Bağımlı Çalıştığı Şirketin Mücbir Sebep Kapsamına Alınamayacağı Hk. Bir Özelgenin Düşündürdükleri

Bilindiği üzere, 518 sıra nolu VUK GT’nin  5.maddesinde iç işleri bakanlığı tarafından  alınan  tedbirler gereğince 65 yaş ve üzeri meslek mensupları veya kronik  rahatsızlığı bulunan  kimselerin sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 518 nolu tebliğin yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olan “aracılık ve sorumluluk sözleşmesi gereğince beyan ve bildirimleri bu  meslek mensupları tarafınca verilecek olanların  22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının  biteceği tarih (bu tarih dahil) arasında mücbir neden halinde olduğunu kabul  edilmesi uygun görülmüştür.  İzahatına yer  verilmiştir. 

Yaşanan bir somut olayda Gelir İdaresi tarafından  verilen bir özelgede;  65 yaş üzerinde bulunan  bir meslek  mensubu  bağımlı olarak çalıştığı ilgili  şirket arasında “3568 sayılı  yasa kapsamında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”  bulunmadığı için şirketin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi uygun  görülmemiştir. 

09.04.2020 gün ve 130814 sayılı  özelgede bize göre hatalı olan noktalar şunlardır:

1- Olayda, meslek  mensubunun SMMM olduğu ve ilgili  odaya kaydının  yer aldığı ve 65 yaş üzerinde olduğu tartışmasız bellidir. 

2- İlgili meslek mensubu  çalıştığı şirket ile arasında iş yasası kapsamında bir iş sözleşmesinin  mevcut olduğu bilinmektedir.  Ayrıca, söz konusu meslek  mensubu bu  işyerinde SGK’lı olarak kayıtlarda çalıştığı açıktır. 

3- Gerek mensubunun ve gerekse ilgili  şirketin bütün vergi beyannamelerinde SMMM olarak meslek mensubunun kayıtlarda gözüktüğü bilinmektedir.  Bu durum karşısında meslek mensubunun sözleşmesinin ilgili yasaya göre aracılık sözleşmesi bulunmayışı mücbir sebep gibi yasal  bir hakkı ortadan kaldırmaması görüşü  hakimdir.

4- Yasalarda gerek mükelleflere ve gerekse meslek mensuplarına verilen hakların  bir özelge ile ortadan kaldırılması hukuk  devleti anlayışına aykırılık oluşturmaktadır. 

03.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM