YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comOkul Aile Birlikleri İktisadi İşletmeleri Açılışlarında Ticaret Siciline Tescilin Aranılıp-Aranılmayacağı Konusu

Bilindiği gibi, okul aile birliği iktisadi işletmesi ve buna benzer dernek, vakıf iktisadi işletmesi vergi kaydı açılışlarında ticaret sicil tescilinin aranılıp-aranılmayacağı konularında vergi dairelerinde tereddütler yaşanmaktadır. Konuyla ilgili uygulamada ortaya çıkan problemleri giderici mahiyette, Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada kısaca;

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun, 16/2 fıkrasında, eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanacağı, bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulacağı; okul- aile birliklerinin, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebileceği veya işletebileceği hükme bağlanmış olup; mezkur madde hükmüne dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 5. Maddesinde ise, okul aile birliğinin tüzel kişiliği haiz olmadığı belirtilmiştir.
  2. Bu itibarla; okul-aile birlikleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için, okul ile aile arasında işbirliği sağlamak amacıyla okul bünyesinde kurulduğundan ve tüzel kişiliği haiz bulunmadığından, söz konusu birlikler tarafından kurulan iktisadi işletmelerin ticaret siciline tescilinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
  3. Öte yandan, dernek ve vakıflara ait olup, 6102 sayılı Kanunun 11. Maddesinde belirtilen bütün unsurları taşıyan ve bu kapsamda ticari işletme vasfını haiz olan işletmelerin, anılan Kanunun 40. Maddesi hükmü doğrultusunda işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilanı zorunlu olu; söz konusu tescile ilişkin usul ve esaslar, 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
  4. Dolayısıyla, okul aile birliği iktisadi işletmesi açılışlarında ticaret siciline tescilin aranılmaması gerekir.

23.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM