YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comDefter ve Belge İbraz Edilmemesi Nedeni İle KDV’lerin Reddi ve Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurul Kararı İle Getirilen Yeni Hukuki Durum ve Mükelleflere Düşen Görevler

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, mükellefleri sevindiren maliyeyi ise zora sokan bir kararı daha yayınlanmıştır.

Buna göre; 2013/3 Esas ve 2019/1 No.lu Karar 25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Dolayısıyla artık yargı ve idare bu karara göre işlem tesisi mecburidir. Yani karar hem yargıyı hem de idareyi bağlayıcı nitelik taşır. Bundan sonraki benzer konuların tamamında bu İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı dikkate alınarak, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay tarafından karar verilmek zorunda olduğu gibi Vergi İdaresi de uygulamalarını bu doğrultuda yapmak zorundadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. ve devamı maddelerinde vergi inceleme konusu düzenlenmiştir.

Uygulamada vergi incelemesine yetkili olanlarca defter ve belgeler istenildiğinde mükellefler söz konusu defter ve belgeleri ya kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebeplerle ya da kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep hali olmaksızın ibraz ödevini yerine getiremedikleri gerekçesi ile incelemeye ibraz edemeyebiliyorlar.

Bu durumda, vergi incelemesine yetkili olanlar mükelleflerin bütün KDV indirimlerini reddediyor, mücbir sebebin varlığı dışında üç kat vergi ziyaı cezası kesiyor, gecikme faizi/zammı hesaplayabiliyor ve ayrıca hapis cezası istiyor.

Danıştay’ın defter ve belgelerin ibraz edilememesi halinde uygulanan cezalara ilişkin olarak mükellefler lehine veya aleyhine verilmiş birçok kararı bulunmaktadır.

İşte bu nedenle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu konuyu görüşerek, mükellefler lehine sayılabilecek şekilde bu kararları birleştirildi. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilememesinin iki nedeni halinde uygulamanın nasıl olabileceğine dair karar verilmiş bulunmaktadır.

Bundan sonraki süreç aşağıdaki ki şekilde sürdürülerek mükelleflerin yaşadığı mağduriyetler çözüme kavuşturulabilecektir.

Bilindiği gibi Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararları Danıştay yasasının 40/4 hükmüne göre bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile İdari Mahkemeler ve Vergi İdaresi uymak zorundadır.

Diğer taraftan en son çıkan içtihadın en doğru karar olduğu var sayılmıştır. İdare tarafından bu en son içtihadı birleştirme kurul kararı gerek mükellefler açısından ve gerekse idare açısından uyulması zorunlu bir karar mahiyeti taşımaktadır. Defter ve belge ibraz edilmediği gerekçesi ile mükelleflerin indirim konusu yaptığı KDV’lerin tamamı ile üç kat kesilen Vergi Ziyaı Cezası tamamının kaldırılması gerekmektedir. Uygulamada bu konuda İYUK Madde 53 -55 hükmü gereği yargılamanın yenilenmesi yolu ile ilgili mahkemesinden yargılamanın yenilemesi talep edilerek önceden kaybedilen davalar yeniden söz konusu içtihadı birleştirme kurulu kararına göre mağduriyetler giderilebilecektir.

19.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM